2012 m. rugpjūčio 27 d.
Pagal naują Darbo kodekso XIX skyriaus redakciją, įsigaliosiančią 2013 m. sausio 1 d., individualius darbo ginčus nagrinės darbo ginčų komisijos, veikiančios prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių.

Pagal Darbo kodekso 287 straipsnio 2 dalį Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos sekretoriatui pavesta sudaryti darbuotojų ir darbdavių atstovų, kurie bus deleguojami į darbo ginčų komisijas prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių, sąrašus. Atsižvelgiant į tai, LR Trišalė taryba prašo profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų paskirti savo atstovus bei išsiųsti šį prašymą savo teritorinėms organizacijoms, veikiančioms Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių veiklos teritorijoje. Atkreipiamas dėmesys, kad kiekvienoje darbo ginčų komisijos veiklos teritorijoje turi būti paskirtas nustatytas darbuotojų ir darbdavių atstovų skaičius.

LR Trišalės tarybos informacija