2012 m. rugpjūčio 24 d.
Rugpjūčio 23 d. vykusiame Lietuvos profesinių sąjungų Koordinacinio centro posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl profesinių sąjungų atstovų į Darbo ginčų komisijas paskyrimo. Primename, kad LR Seimas 2012 m. birželio 26 d. priėmė LR Darbo kodekso 204 str. ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymą ir nustatė naują individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką. Nuo 2013 m. sausio 1d. Darbo ginčus nagrinės  prie Valstybinės Darbo inspekcijos teritorinių skyrių nuolat veikiančios Darbo ginčų komisijos. Jas sudarys VDI, darbuotojų ir darbdavių atstovai. Tokių komisijų visoje Lietuvoje  turėtų būti keturiolika.

Koordinacinio centro posėdyje nutarta, kad iki kito posėdžio (rugpjūčio 30 d.) visos profesinės sąjungos gali pateikti savo atstovų į Darbo ginčų komisijas pasiūlymus.

Taip pat svarstytas klausimas dėl Nacionalinio susitarimo ir nutarta dalyvauti jo paruošime, teikiant pasiūlymus bei papildyti paruošimo komisiją atstovais iš Solidarumo ir Darbo federacijos. LPSK komisijoje atstovauja A. Kvedaravičius. Šis klausimas taip pat bus svarstomas rugpjūčio 29 d. vyksiančiame LPSK Valdybos posėdyje.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija