2012 m. rugpjūčio 27 d.
Rugpjūčio 25 d. pasirašytas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) bendradarbiavimo susitarimas, – pranešama LSDP tinklalapyje. Partijos konferencijoje socialdemokratai pasirašė susitarimą ir su Respublikine Afganistano karo veteranų bei kitų karinių konfliktų dalyvių asociacija.

Pasak LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus, šiais susitarimais siekiama vykdyti bendrą politiką siekiant pakeisti esamą ekonominę padėtį“, – teigiama partijos pranešime.

LSDP konferencijoje taip pat patvirtintas galutinis kandidatų 2012 metų rinkimuose į Seimą sąrašas. Jame dvidešimt penktuoju numeriu įrašytas LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, penkiasdešimt pirmuoju – LPSK valdybos ir tarybos narys Romualdas Nemanius. Dar dviejų LPSK atstovų, kuriuos pernai LPSK nusprendė deleguoti į rinkimus LSDP sąraše, – Rūtos Osipavičiūtės ir Erlando Andrejevo galutiniame sąraše nėra.

„Susitarime su Profesinių sąjungų konfederacija įsipareigojama siekti, kad kylant šalies ekonomikai proporcingai kiltų ir darbuotojų pragyvenimo lygis, mažėtų socialinė atskirtis, butų įvesti progresiniai mokesčiai, įstatymu būtų įtvirtintas minimalios mėnesinės algos reguliavimas, siejant ją su BVP augimu, infliacijos svyravimu ir vidutiniu darbo užmokesčiu“, – praneša LSDP.

Socialdemokratų partijos konferencijoje kalbėjo LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, Vilniaus profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Algirdas Markevičius.

LSDP tinklalapyje taip pat primenama, kad iki konferencijos ji jau yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus su Lietuvos švietimo profesine sąjunga (Audrius Jurgelevičius) ir LŠDPS Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimu ( Eugenijus Jesinas); pasirašytas susitarimas su Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija (Zita Sorokienė) ir Memorandumas dėl bendradarbiavimo geležinkelio transporto sektoriuje (Vilius Ligeika).

LSDP ir LPSK bendradarbiavimo susitarimus pasirašinėja ne pirmą kartą. 2006 spalio 21 d. įvyko bendras Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Lietuvos socialdemokratų partijos tarybų posėdis, kuriame buvo patvirtintas bendras darbų planas. 2008 m. liepos 16 d. pasirašytas LSDP ir LPSK nutarimas dėl bendradarbiavimo pratęsimo bei suderintas bendradarbiavimo darbų planas 2008 – 2011 metams (nuotr.).


PN inf.

www.lprofsajungos.lt