2012 m. liepos 18 d.
Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“, kartu su UAB „ARVI“ ir ko liepos 24 d. Marijampolėje rengia Forumą „Jaunų darbuotojų ugdymas didinant verslo įmonių konkurencingumą“. Forumo tikslas – supažindinti jaunus žmones su regione veikiančiomis įmonėmis ir jų veikla. Įgyvendinat iniciatyvą siekiama įtraukti verslo įmones į jaunų žmonių profesinį informavimą ir prisidėti prie mokinių darbo rinkos pažinimo.

Iniciatyva padeda verslo įmonėms įgyti kompetencijas reikalingas dirbti su jaunais žmonėmis bei versle dirbantiems asmenims perduoti savo sukauptą patirtį ir žinias jaunimui. Didinant jaunimo žinojimą apie jų regione veikiančias įmones, jų veiklą, esamus ir būsimus darbuotojų poreikius siekiama sumažinti jaunimo migraciją į didžiuosius miestus.

Forumo tikslas – aptarti esamą ir būsimą įmonių konkurencingumą, poreikį įmonėms jau dabar rengtis būsimus darbuotojus. Renginio metu norima analizuoti įmonių galimybes dalyvauti profesinio informavimo sistemoje ir tapti aktyviomis šios sistemos dalyvėmis. Taip pat diskutuoti apie sektinus mokslo ir verslo bendradarbiavimo pavyzdžius bei šios, itin reikalingos, partnerystės plėtrą.

Šio forumo dalyviai – didelių, smulkių ir vidutinių verslo įmonių veikiančių Lietuvos regionuose, valdžios įstaigų – ministerijų ir savivaldybių, bei mokslo įstaigų – universitetų, kolegijų ir mokyklų atstovai.

Forumas – tai atviro tipo diskusijos, kurių metu kiekvienas diskusijos pašnekovas išsakys savo nuomonę ir stengsis atsakyti į užduotą klausimą.

Daugiau informacijos apie projektą Jums suteiks Rūta el. paštu ruta@jauniems.lt arba telefonu +370 673 78193.