2012 m. birželio 28 d.
Seimas priėmė Darbo kodekso pataisų projektą Nr. XIP-4169(2). Už tokį sprendimą balsavo 89, susilaikė 12 Seimo narių. Priimtomis pataisomis  keičiama privaloma individualių darbo ginčų nagrinėjimo ne teisme procedūra, siekiant užtikrinti darbo santykių šalių teisę į kokybišką ir efektyvesnį darbo ginčų sprendimą. Pataisoms įsigaliojus privalomas ikiteisminis organas – darbo ginčų komisijos – bus steigiamos ir veiks prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių, bus sudaromos iš darbdavių, darbuotojų atstovų bei Valstybinės darbo inspekcijos specialisto.


Darbo ginčų komisijos veiks nuolat prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių. Darbo ginčų komisijos bus sudaromos iš trijų narių – darbo ginčų komisijos pirmininko bei darbuotojų ir darbdavių atstovų, skiriamų iš Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių veiklos teritorijoje veikiančių profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų kolegialių valdymo organų sprendimu. Darbuotojų ir darbdavių atstovų sąrašus sudarys Trišalės tarybos sekretoriatas. Darbo ginčų komisijos narius tvirtins ir keis Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius. Darbo ginčų komisijos narių dalyvavimas darbo ginčų komisijų posėdžiuose bus privalomas.

Darbo kodekso pataisų projekte naujai reglamentuojami: darbo ginčų komisijų darbo sąlygos; prašymų nagrinėti individualų darbo ginčą darbo ginčų komisijose pateikimas ir nagrinėjimo terminai, tvarka, sprendimų priėmimas, paskelbimas, įsiteisėjimas, sprendimo vykdymas, atsisakymas nagrinėti prašymą ir bylos nagrinėjimo nutraukimas, darbo ginčų komisijų sprendimų apskundimas, individualių darbo ginčų nagrinėjimas teismuose, piniginių reikalavimų tenkinimas.

www.lrs.lt