2012 m. birželio 28 d.
Seimas priėmė Darbo kodekso pataisą, kuria nutarta patikslinti nuostatą dėl darbo užmokesčio minimumo. Šiuo metu Darbo kodekse yra įtvirtinta, kad Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu nustato minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą. Atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžius.

Priimtais pakeitimais nustatyta, kad jeigu Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu nenustatys minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos iki einamųjų metų birželio 1 dienos arba nebus Trišalės tarybos teikimo dėl minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos, tai ateinančių finansinių metų minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydį nustatys ir tvirtins Seimas. Šį sprendimą parlamentas turės priimti iki pavasario sesijos pabaigos, atsižvelgdamas į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame ir privačiame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką.

Už teisės akto pakeitimą balsavo 76 Seimo nariai, prieš – 10, susilaikė 20 parlamentarų.

www.lrs.lt