2012 m. birželio 14 d.
Birželio 15 d. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje bus svarstomi teisės aktų, susijusių su pensijų sistemos reforma, keitimo klausimai. Pakeitimais siekiama tobulinti galiojančią pensijų kaupimo sistemą, atpiginant ją pensijų kaupimo dalyviui, nustatant palankesnes pensijų kaupimo bendrovės keitimo sąlygas, įteisinant atlyginimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai už kaupiamųjų įmokų administravimą, o taip pat tobulinant pensijų fondų veiklos reglamentavimą ir kitų tikslų.

Komiteto posėdžio darbotvarkė

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija