2012 m. gegužės 29 d.
Naujuoju Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) generaliniu direktoriumi tapo Guy Ryder. Tai pirmas kartas TDO istorijoje, kai jos vadovu tampa profesinių sąjungų atstovas. „Šia proga esu tikrai labai sujaudintas: tai puiki galimybė šios pasaulinės krizės viduryje, padaryti permainų milijonų žmonių gyvenime, įskaitant ir tuos, kurie niekad nėra girdėję apie TDO, padaryti jų gyvenimo sąlygas geresnėmis“,- sakė išrinktasis TDO generalinis sekretorius Guy Ryder.

„Dėkoju už pasitikėjimą. Svarba to, kas čia įvyko šiandien, bus vertinama pagal tai, ką mes darome. Tai gi visada darydami savo darbus, turėkime mintį žmones ir darbo pasaulį“,- kalbėjo Guy Ryder.

Tarptautinė darbo organizacija (TDO) yra specializuota Jungtinių tautų organizacijos agentūra, kurios tikslas- siekti socialinio teisingumo taip pat žmogaus ir darbo teisių tarptautinio pripažinimo. Ji buvo įkurta 1919 metais Nacijų Lygai pasirašant Versalio taikos sutartį , o 1946 metais ji tapo pirmąja specializuota Jungtinių Tautų Organizacijos agentūra. .

TDO formuoja tarptautinius darbo standartus, Konvencijomis ir Rekomendacijomis nustatydama minimalius bazinius darbo teisės standartus: asociacijų laisvę, teisę jungtis į organizacijas, kolektyvines derybas, priverstinio darbo panaikinimą, lygias galimybes ir kitus darbo santykių standartus.

www.ilo.org
iš anglų kalbos versta www.lps.lt