2012 m. balandžio 20 d.
Valstybinė darbo inspekcija, vykdydama Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos nacionalinio ryšių punkto funkcijas, Europos agentūros vykdomam projektui „Gerovė darbo vietoje “ pateikė atvejų studijas iš keturių Lietuvos įmonių, kurios yra pelniusios Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimus arba turi įsidiegusios socialiai atsakingo verslo sertifikatus. Tarp šių įmonių yra ir Lietuvos maistininkų profesinei sąjungai priklausančių darbuotojų įmonė AB „Nordic Sugar Kėdainiai”.


Kitos įmonės: UAB „Omnitel“, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“, AB „Utenos trikotažas“.

Europos agentūros vienas iš pagrindinių uždavinių yra rinkti, analizuoti, sisteminti ir platinti praktinę informaciją apie gerosios praktikos sprendimus konkrečiose įmonėse svarbiausiomis darbuotojų saugos ir sveikatos temomis.

Šiemet Europos agentūra, vykdydama savo veiklos planą, užsibrėžė tikslą parengti ataskaitą „Gerovė darbo vietose“, todėl iš savo nacionalinių ryšių punktų pradėjo rinkti atvejų studijas, kaip darbuotojų gerovė kuriama vienoje ar kitoje įmonėje. Įdomiausi ir išskirtiniai gerosios praktikos pavyzdžiai bus patalpinti į rengiamą ataskaitą ir Europos agentūros tinklaraščio specialioje rubrikoje „Praktiniai sprendimai“, adresu http://osha.europa.eu/lt/practical-solutions/case-studies

 


Plačiau apie Lietuvos įmonių, pristatytų europiniam projektui, patirtį plėtojant gerovę darbo vietoje greitu metu bus galima susipažinti Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainės rubrikoje „Gera praktika“.

 

 


www.vdi.lt