2012 m. balandžio 12 d.
Seimas priėmė Darbo kodekso 214 straipsnio pataisų projektą, kuriuo kodekse įtvirtino nuostatą leidžiančią darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų ir neturintiems įstatyme nustatytų papildomų poilsio dienų, suteikti ne mažiau kaip pusę darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmą mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.

Laisvu pusdieniu papildomai pasinaudoti negalės tėvai, kurie augina du ir daugiau vaikų bei gali pasinaudoti teise gauti mamadienį arba tėvadienį.