2012 m. balandžio 17 d.
Balandžio 13 d. Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos atstovai dalyvavo AB „Nordic Sugar Kėdainiai” kolektyvinės sutarties vykdymo konferencijoje. Darbdavio ir profesinės sąjungos atstovai pateikė informaciją apie kolektyvinės sutarties vykdymą. Konferencijos metu buvo pasirašytas susitarimas dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo, pagal kurį nuo gegužės 1 d. darbuotojams vidutiniškai 3,8 proc. bus padidintas darbo užmokestis. Taip pat darbuotojams bus išmokėtas atlyginimas už metinius darbo rezultatus, kurių dydis sudarys vidutiniškai 42 proc. metų mėnesinio atlyginimo. Be to įmonėje ne mažiau kaip du metus

pagal terminuotas darbo sutartis dirbantys darbuotojai bus apdrausti savanorišku sveikatos draudimu vienų metų laikotarpiui.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: