2012 m. balandžio 13 d.
Europos Sąjungoje dėl su darbu susijusių priežasčių kas tris su puse minutės miršta vienas žmogus! Lietuvoje 1992 – 2011 metais darbe žuvo ir sužalota per 60 tūkst. žmonių.

Pasauline darbuotojų saugos ir sveikatos diena siekiama atkreipti didesnį visuomenės dėmesį į tą žalą ir skausmą, kuriuos sukelia abejingumas darbo sąlygoms, į darbdavio pareigą pasirūpinti, kad jos būtų saugios ir nekenktų sveikatai. Lygiai taip svarbu, kad ir darbuotojai suvoktų būtinybę patys saugoti save ir laikytis saugaus darbo reikalavimų. Ši diena – tai proga priminti, kad jokios kompensacijos už blogas darbo sąlygas nėra saugaus darbo kultūros dalis – darbuotojo sveikata nėra prekė ir negali būti perkama.

Jau šešerius metus, minint Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, be kitų renginių, tradiciškai rengiama ir Valstybinės darbo inspekcijos Pavasario konsultacijų diena. Paskutinę balandžio savaitę inspektoriai įvairiose šalies vietovėse, labiau nuo apskričių centrų nutolusiose vietovėse, savivaldybėse, įmonėse susitiks su įmonių, padalinių vadovais, specialistais, darbuotojais, profesinių sąjungų atstovais, atsakys į juos dominančius klausimus, konsultuos aktualiomis darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės temomis. Šios dienos minėjimo konsultacijų / seminarų grafikas bus paskelbtas Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje.

Valstybinė darbo inspekcija kreipiasi į įmonių vadovus, profesines sąjungas ragindama įvairiomis galimomis formomis Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, kurios ištakos susijusios su tarptautinių profesinių sąjungų minima Tarptautine žuvusių bei sužalotų darbuotojų atminties diena, pažymėti kiekvienoje įmonėje: prisiminti žuvusiuosius ar nukentėjusius darbe, aukščiausiu lygiu aptarti darbuotojų saugos ir sveikatos problemas.

 


Ši diena įvairiai minima visame pasaulyje:
Belgijoje profesinės sąjungos surengs debatus apie veiklumą dirbant ir jau išėjus į pensiją.
Ispanijos profesinės sąjungos šią dieną kviečia vienytis vienytis kovai prieš pastangas susilpninti darbuotojų apsaugą. Visoje Ispanijoje bus organizuojami seminarai, mitingai, debatai ir spaudos konferencijos, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į dabartinių darbo sąlygų blogėjimo, išteklių profesinės rizikos prevencijai mažinimo pavojus,  kurie veda į sveikalos ir saugos darbe situacijos blogėjimą ir net kelia pavojų darbuotojų gyvybėms.
Švedijos profesinės sąjungos organizuoja atminimo renginius nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų aukoms. Balandžio 27 d., penktadienį, 12 val. visi kviečiami paminėti šiuos darbuotojus tylos minute.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

 

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: