2012 m. balandžio 10 d.
Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių centrų koordinacinis centras: Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, reiškia susirūpinimą dėl siūlomų Lietuvos Respublikos darbo kodekso pataisų, kurios yra žalingos dirbantiesiems ir atitinka tik darbdavio interesus.

Pataisomis siekiama sutrumpinti įspėjimo dėl atleidimo iš darbo terminus, sumažinti išeitinių išmokų dydžius, ilginti savaitės darbo laiko trukmę, trumpinti kasmetines minimalias atostogas iki dvidešimties darbo dienų, naikinti papildomas atostogas.

2012 m. balandžio 12 d. bus teikiamos svarstyti LR Seimo narių parengtos Darbo kodekso pataisos: A. Zuokienė siūlo leisti dirbti išbandymo laikotarpiu nesudarius darbo sutarties, E. Žakaris, V. Simulik, E. Jonyla siūlo atostogas suteikti tik už dvejus metus, Č.V. Stankevičius, S. Pečeliūnas siūlo trumpinti švenčių dienų sąrašą ir atsisakyti gegužės 1-osios bei Kūčių dienos. Be to, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Lietuvos laisvosios rinkos institutas rengia LR darbo kodekso pataisų paketą, kurį planuojama priimti LR Seime dar šį pavasarį.  

Profesinės sąjungos akcentuoja, kad nuolatinis Darbo kodekso straipsnių keitimas sukelia painiavos darbdaviams ir darbuotojams bei įtakoja nestabilius darbo santykius ir nepasitikėjimą teisine sistema bei valstybe.

Patirtis rodo, kad darbo santykių liberalizavimas naujų darbo vietų nekuria, todėl valstybės ir nevyriausybinių organizacijų politika turėtų būti nukreipta ne į darbuotojų teisių ir saugumo mažinimą, o į šiuo metu aktualias sritis: ekonomikos skatinimą, darbo vietų kūrimą, pajamų augimą, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.    

Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių centrų koordinacinis centras