2012 m. vasario 20 d.
Vasario 20 d., pirmadienį, vyko eilinis LPSK Valdybos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi klausimai dėl atsiskaitymo už Valdybos posėdžio nutarimų vykdymą; Lietuvos profsąjungų Lygos kreipimosi dėl bendradarbiavimo; LPS „Solidarumas“ kreipimosi į koordinacinį centrą; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymo panaikinti atsiskaitymo lapelius ir kiti.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: