2012 m. vasario 13 d.
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga pasisako prieš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamą siūlymą panaikinti pagal Darbo kodeksą privalomai darbuotojams teikiamus atsiskaitymo lapelius (202 str.). Ministerija siūlo atsiskaitymo lapelius, kuriuose įrašoma informacija apie darbuotojui apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę, teikti tik darbuotojui paprašius.


Profesinė sąjunga mano, kad toks pakeitimas  pažeistų darbuotojų interesus, suvaržyti jų teises gauti teisingą informaciją, apsunkintų galimybę kelti ir nagrinėti darbo ginčus. Manome, kad tokie ministerijos, kuri turėtų siekti skaidrių ir teisingų darbo apmokėjimo sistemų įtvirtinimo ( ypatingai privačiame sektoriuje), siūlymai yra nesuderinami su pagrindiniais ministerijos uždaviniais. Nepriimtina ir tai, kad tokie siūlymai nebuvo svarstyti LR Trišalėje taryboje.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: