2012 m. sausio 12 d.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Valdybos sausio 9 d. posėdyje buvo atnaujintas atstovavimas LPSK trišaliu pagrindu sudarytose tarybose.

LR Trišalėje taryboje LPSK vicepirmininką Algirdą Kvedaravičių pakeičia LPSK pirmininkas  Artūras Černiauskas.Pramoninių ūkio šakų profsąjungoms taryboje ir toliau atstovaus Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė. Nuo šiol Trišalės tarybos nariu bus ir Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos (LPSDPS) pirmininkas Aleksandras Posochovas; Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė turėto taryboje balso atsisakė.

Kitiems profsąjungų susivienijimams LR Trišalėje taryboje atstovauja Aldona Jašinskienė (LPS „Solidarumas”), Eugenija Šniutienė ir Janina Švedienė (Lietuvos darbo federacija).

LPSK valdyba taip pat pakoregavo savo atstovavimą ir Valstybinio socialinio draudimo fondo „Sodros”) bei Garantinio fondo tarybose.

„Sodros“ taryboje Lietuvos kultūros darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkę Aleksandrą Leparskienę ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) deleguotą Henriką Vaišvilą pakeičia Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Soščekienė ir LŠPS atstovė Rūta Osipavičiūtė. Šios tarybos nariu toliau bus Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos vadovas Algirdas Rauka.

Garantinio fondo taryboje vietoj Lietuvos komercijos kooperacijos profesinės sąjungos pirmininkės Regino Vaičiulionytės LPSK atstovaus Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos vadovas Juozas Neverauskas. Fondo nariu toliau lieka Lietuvos radioelektronikos pramonės profsąjungų organizacijų federacijos pirmininkas Janušas Lebedevas.

parengta pagal www.lprofsajungos.lt