2012 m. sausio 11 d.
Sausio 10 d. vyko LR Trišalės tarybos posėdis. Šiame posėdyje buvo pristatyti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovų LRTT pakeitimai: vietoje A. Kvedaravičiaus LRTT toliau atstovaus LPSK Pirmininkas A. Černiauskas, o vietoje A. Baublytės – Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksandras Posochovas.

Atėjus naujiems metams pagal rotacijos principą pirmininkavimą Lietuvos Respublikos Trišalei tarybai perima darbdavių organizacijos. LRTT Pirmininku posėdžio metu išrinktas J. Guzavičius.

Posėdžio metu buvo pateikti dalyvaujančių šalių pasiūlymai dėl trišalės tarybos veiklos perspektyvų. Kadangi dauguma pasiūlymų kartojasi, todėl nutarta tuos pasiūlymus apibendrinti ir sekančiame posėdyje pateikti svarstymui ir priėmimui.

Taip pat posėdžio metu buvo svarstomas detalus užimtumo fondo 2012 m. sąmatos projektas. Jį peržiūrėti galite paspaudę ant nuorodos: .4014; 4015  

Susitikimo metu ataskaitą pateikė Lietuvos Respublikos trišalės tarybos energetikos komitetas. Aptartus klausimus galite rasti paspaudę ant nuorodos: 4017

Posėdyje buvo nutarta, jog reikėtų į posėdžius kviesti Europos ekonominio ir socialinio komiteto narius, siekiant išsakyti socialinių partnerių pozicijas svarbiais Lietuvai klausimais. Trišalės Tarybos nutarimai, siekiai, turėtų būti perduoti Europos ekonominiam ir socialiniam komitetui. Taip pat komiteto nariams reiktų atsiskaityti už savo veiklą šiame komitete LR trišalėje taryboje.

Numatyta, jog sekantis Trišalės tarybos posėdis įvyks 2012 m.  vasario 21 d.

www.ldf.lt