2012 m. sausio 10 d.
Gruodžio mėnesį baigėsi derybos tarp penkių Švedijos profesinių sąjungų, atstovaujančių 540,000 pramonės darbuotojų, ir darbdavių asociacijų. 14 mėnesių nacionalinis susitarimas, apimantis bendrą 3 proc. atlyginimų pakėlimą, įsigalios nuo vasario 1 d. ir galios iki 2013 m. kovo 31 d. Sektoriniai susitarimai apima popieriaus, chemijos, medžio, grafikos, metalo, inžinerinius, maisto ir kitus pramonės darbuotojus. Per ateinačius mėnesius toliau vyks derybos mažmeninės prekybos, statybos, transporto ir kituose sektoriuose.


Bendrai kalbant, šis 3 proc. susitarimas sąžiningai sekė išaugusį Švedijos BVP bei 21 proc. padidėjusį technologijų eksportą. Dauguma susitarimų taip pat reglamentuoja darbo grupių ir fondų sukūrimą dėl tolesnio darbuotojų mokymo.

„IF Metall”, atstovaujantys apie 170,000 darbuotojų keliuose sektoriuose, susitarimą patvirtino gruodžio 15 d., profesinė sąjunga „Pappers” tą patį padarė po dviejų dienų, profesinė sąjunga „Unionen”, atstovaujanti apie 120,000 darbuotojų, susiderėjo net 0,2 proc. virš minėtų 3 proc. profesiniam tobulėjimui.

„Pappers” žengė svarbų žingsnį link birželį numatyto baigiamojo pramonės sektoriaus dempingo uždraudimo (dėl agentūrinio ir nesaugaus darbo). Kitos profesinės sąjungos taip pat dėjo pastangas ribojant ir reguliuojant laikiną ir trumpo laikotarpio darbą.

„Unionen” pirmininkė Cecilia Fahlberg teigė, kad po šio susitarimo kiekvienam nariui yra garantuojamas atlyginimo pakėlimas, kuris leis padidinti perkamąją galią.

versta iš www.icem.org

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: