2011 m. lapkričio 28 d.
Lapkričio 22 – 23 d. Briuselyje vyko devynioliktasis Europos užimtumo forumas, skirtas darbo rinkai, išgyvenančiai ryškius pasikeitimus dėl įvykių pasaulinėje ekonomikoje. Forume buvo analizuojamos tokios temos kaip jaunimo nedarbas, Darbotvarkė dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų, senėjančios visuomenės galimybės, „flexicurity modelis” ir kt.

Europos komisijos narys, atsakingas už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį, László Andor, išryškino tris svarbiausias problemas, reikalingas skubių politinių veiksmų:
– augantis ilgalaikis nedarbas – 43 proc. neturinčių darbo žmonių ES jo ieško daugiau negu metus;
– faktas, kad neseniai vykęs užimtumo atsigavimas buvo pastebimas tik laikinų darbų ir dalies dienos darbų srityse – t.y. vis daugiau ir daugiau žmonių patenka į nesaugaus darbo situaciją;
– spartus jaunimo nedarbo augimas Europoje.

Prioritetais turėtų tapti priemonės, kurios gali sukurti daugiau darbo vietų, skatindamos verslo plėtrą; kovojimas su demografinio senėjimo pasekmėmis (pensijų reforma „ranka į ranką”, didinami darbo rinkos gebėjimai pritraukti ir išlaikyti vyresnius darbuotojus), didesnė susiduriančiųjų su skurdu apsauga per socialinės apsaugos sistemos ir įtraukties strategijų skatinimą ir įgyvendinimą; didesnis dėmesys jaunimui, ypač tiems, kurie nedirba ir nesimoko, kuriant ir plėtojant jaunimo įdarbinimo veiksmų planus valstybėse narėse.

Profesorius Bobas Gibbsas pakomentavo, kad Užimtumo forumo svarba buvo nepaliaujamai kartojama visų pranešėjų. Vienintelis kelias iš ekonominės krizės visoje Europoje yra atnaujinti susirūpinimą darbo rinkos problemomis ir imtis staigių veiksmų sprendžiant jaunimo nedarbo, darbo vietų kūrimo ir socialinio mobilumo problemas.

Daugiau informacijos galite rasti www.europeanemploymentforum.eu.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: