2011 m. lapkričio 25 d.
Puslapyje http://www.eurofound.europa.eu/ pasirodė Darbo ir socialinių tyrimų instituto vyr. mokslinės darbuotojos Ingos Blažienės publikacija, plačiai nušviečianti Europos skaitytojams vasarą UAB „Švyturys – Utenos alus” neįvykusio streiko istoriją. Straipsnyje apžvelgiama konflikto pradžia, teismų sprendimai, profesinių sąjungų ir darbdavio pozicijos.


Išdėstytų faktų komentare I. Blažienė teigia, kad nors Lietuvoje per paskutinius dešimt metų ir yra vykę nemažai streikų viešajame sektoriuje (apie 100 jų – švietimo sektoriuje), šis mėginimas streikuoti buvo pirmasis privačioje produkciją gaminančioje įmonėje. Taigi jo pasisekimas ar žlugimas turės didžiulę įtaką tokių akcijų pramonės sektoriuje ateičiai. Lietuvos teisininkų asociacija 2011 m. liepą paruošė dokumentą „Dėl teismų galimybės stabdyti streikus”, o spalio mėnesį buvo organizuota apvalaus stalo diskusija „Socialinis dialogas Lietuvoje: ką gali ir ko negali teisė?”, kurioje teisininkai kartu su socialiniais partneriais ir mokslininkais diskutavo ir bandė įvertinti šią Lietuvos situaciją.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: