2011 m. lapkričio 25 d.
Ministro Pirmininko pavedimu, darbo grupės gyvenamųjų namų centrinio šildymo kainų mažinimo problemas spręsti pasiūlymai perduoti Energetikos ministerijai, Aplinkos ministerijai, Ūkio ministerijai, Valstybės vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

2011 m. birželio 30 d. potvarkiu Nr. 159, sudaryta darbo grupė gyvenamųjų namų centrinio šildymo kainų mažinimo problemas spręsti, baigė darbą ir teikia pasiūlymus  dėl šios problemos sprendimo (pasiūlymai pridedami).  

Darbo grupės nuomone, šių pasiūlymų įgyvendinimo teisinių ir techninių priemonių planą (terminai, atsakingi vykdytojai it kt.). turėtų paruošti Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir kitos kompetentingos valstybės institucijos. Būtų tikslinga, kad darbo grupės pasiūlymus ir jų įgyvendinimo planą apsvarstytų ir savo išvadas pateiktų Lietuvos Respublikos trišalė taryba.

Darbo grupės vadovas – Algirdas Kvedaravičius, LPSK pirmininko pavaduotojas.

 

Darbo grupė nespėjo apsvarstyti situacijos susijusios su VIAP paramos paskirstymu šalies savivaldybėms. Ministras A. Sekmokas politizavo paramos teikimą – Socialdemokratų valdomai Panevėžio m. savivaldybei VIAP parama sumažinta 48.2 procento, o Kauno m. savivaldybei valdomai konservatorių VIAP paramą padidinti trečdaliu. Manome, kad šios paramos skyrimas turi būti grindžiamas ne politiniais, o ekonominiais ir socialiniais kriterijais.

 

Ministro Pirmininko kanclerio tarnyba informavo, kad Premjero pavedimu, darbo grupės gyvenamųjų namų centrinio šildymo kainų mažinimo problemas spręsti pasiūlymai perduoti Energetikos ministerijai, Aplinkos ministerijai, Ūkio ministerijai, Valstybės vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

Pasiūlymai turėtų būti įvertinti iki 2011 m. gruodžio  16 d., pateikiant Ministro Pirmininko tarnybai jų įgyvendinimo teisinių ir techninių priemonių plano projektą (pasiūlant vykdymo terminus ir atsakingus vykdytojus).

 

Primename, kad gyvenamųjų namų centrinio šildymo kainų mažinimo problemas spręsti sukurta grupė su parengtais siūlymais dėl Šilumos ūkio įstatymo pataisų informavo LR Prezidentę: http://www.lpsk.lt/?lang=lt&mID=3&id=3791


Algirdas Kvedaravičius

darbo grupės vadovas,

LPSK pirmininko pavaduotojas

www.lpsk.lt