2011 m. spalio 24 d.
Penktadienį, spalio 21 d., Vilniuje vyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Įgaliotinių tarybos posėdis. Advokatas dr. N. Kasiliauskas aptarė laikinojo įdarbinimo įstatymą bei su tuo susijusių dokumentų taikymo tvarką. Detaliai pristatytos garantijos laikiniesiems darbuotojams, darbo naudotojo ir įdarbinimo įmonės pareigos. Laikinaisiais darbuotojais negalima keisti streikuojančių, buvusių pastovių įmonės darbuotojų, negalima jų diskriminuoti, riboti nuolatinio įsidarbinimo galimybės ir pan. Taip pat buvo pranešta apie pasiūlymus liberalizuoti LR Darbo kodeksą ir atsakyta į kilusius klausimus. Įgaliotiniai įsipareigojo apie galimus Darbo kodekso pasikeitimus informuoti darbuotojus, platindami jiems siūlomų pakeitimų lentelę.


Klaipėdos regiono koordinatorius R. Tamošauskas skaitė pranešimą tema „LMP tikslai ir profsąjunginis judėjimas Lietuvoje”, įgaliotiniams iškeldamas klausimus „Kur mes esame?” ir „Kur mes norime būti”, bei – ką turime dėl to daryti. Kalbėta apie LMP tikslus, naujas strategijas jiems pasiekti, alternatyvias protesto akcijas ir dalyvavimą jose, bendradarbiavimą su menininkais ir akademine visuomene – tais, kurie turi moralinę įtaką šiuolaikiniame pasaulyje.

LMP pirmininkė detaliai informavo apie susitarimą 2012 metams socialiniams – ekonominiams klausimams, pabrėžė pagrindinius jo minusus ir profesinių sąjungų teikiamus pasiūlymus jiems taisant.

Posėdžio metu įgaliotiniai pristatė kiekvienos jų atstovaujamos įmonės situaciją, galėjo pasitarti su konsultantu darbo apkokėjimo ir socialiniais klausimais bei su advokatu. 

Taip pat įgaliotiniams buvo pristatytas projektas „Baltic organizing academy” skirtas naujų narių pritraukimui ir palaikomas Skandinavijos šalių profesinių sąjungų.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: