2011 m. rugsėjo 27 d.
Seimas vieno balso persvara priėmė darbo grupės suredaguotą Krikščionių partijos frakcijos seniūno Vidmanto Žiemelio inicijuotą rezoliucijos „Dėl minimalios mėnesinės algos didinimo “ projektą Nr. XIP-3347(2).

Šiuo dokumentu Seimas pripažįsta, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. nedidintas minimalios mėnesinės algos dydis per tris metus dėl infliacijos ir kitų veiksnių nuvertėjo, pažymima, kad „įšaldytas“ minimalios mėnesinės algos dydis skatina darbo užmokesčio mokėjimus „vokeliuose“, slopina natūralią darbo jėgos konkurenciją ir atlyginimų augimą, mažina vidaus rinkoje vartojimą ir paklausą darbo vietoms. Projektu pažymima, kad Seimas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad nedidelis skirtumas tarp minimalios mėnesinės algos ir socialinių išmokų dydžių neskatina socialines pašalpas gaunančių asmenų siekti darbinės veiklos; pabrėždamas, kad minimalios mėnesinės algos didinimas duotų suminį teigiamą poveikį centrinės valdžios sektoriaus finansams; taip pat, kad svarbūs vyriausybės socialiniai partneriai Trišalėje taryboje – Lietuvos pramoninkų konfederacija ir pagrindinės profesinės sąjungos pritarė minimalios algos didinimui, siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuo 2012 m. sausio 1 d. didinti minimalios mėnesinės algos dydį iki 1000 Lt, taip pat laipsniškai didinti neapmokestinamų pajamų dydį, kuris galėtų užtikrinti geresnį socialinį teisingumą, nemažinant gyventojų suinteresuotumo darbine veikla.
Už rezoliuciją balsavo 59, prieš – 12, susilaikė 46 Seimo nariai.

www.lrs.lt