2011 m. birželio 6 d.
2011m. gegužės 20d., Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija išplatino pranešimą dėl oficialios „Swedbank“ pozicijos profesinių sąjungų atžvilgiu: „Swedbank“ pozicija – grąžinkime vergovinę santvarką Lietuvoje? (
http://www.lpsk.lt/?lang=lt&mID=3&id=3462), tačiau nesulaukta šio banko atstovų Lietuvoje reakcijos.

Todėl, 2011m. gegužės 31d., Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras nutarė išsiųsti laišką Swedbank Sweden valdybos pirmininkui, kopijas TCO pirmininkui, LO pirmininkui, Finansforbundet pirmininkui dėl šio banko Lietuvos filialo vyriausiojo ekonomisto Nerijaus Mačiulio pasisakymo.

Gautas „Swedbank“ filialo Lietuvoje, valdybos pirmininko Antano Danio pasirašytas laiškas, kuriame išreikštas nuoširdus apgailestavimas dėl profesinėms sąjungoms „susirūpinimą sukėlusio „Swedbank“ filialo Lietuvoje atstovo pasisakymo vienoje TV debatų laidoje.“ Laiške patikinama, jog „debatų apie darbo vietų kūrimą kontekste paminėti „Swedbank“ filialo Lietuvoje atstovo žodžiai niekaip neturi būti interpretuojamai kaip „Swedbank“ nuostata dėl darbuotojams atstovaujančių institucijų, taip pat ir profesinių sąjungų, vaidmens visuomenėje apskritai.“

Laiške akcentuojama, „kad „Swedbank“ gerbia profesinės sąjungos institutą. „Swedbank“ – viena pirmųjų įmonių Lietuvoje, kurioje išrinkta darbuotojams atstovaujanti Darbo taryba ir pasirašyta kolektyvinė sutartis. Pastaroji numato daug papildomų naudų prie darbo užmokesčio, plėtojančių sveikatos, šeimos vertybes, pabrėžiančių ugdymo svarbą. Banko vadovai reguliariai susitinka su Darbo tarybos atstovais ir aptaria ne tik tai, kaip vykdomos kolektyvinės sutarties nuostatos, bet ir kaip spręsti einamuosius organizacijos raidos klausimus.

Esame tvirtai įsitikinę, kad kolektyviu susitarimu ir nuolatiniu bendradarbiavimu grįsti darbuotojų ir darbdavio santykiai yra abipusiai naudingi ir svariai prisideda prie šalies tauraus augimo.“

 

Laiške tikinama, jog pageidaujantys daugiau sužinoti apie „Swedbank“ kolektyvinį susitarimą, maloniai kviečiami teirautis.

 

 

LPSK informacija

www.lpsk.lt