2011 m. birželio 3 d.
“Prieš biudžetų taupymo (diržų veržimo) politiką, prieš tokią ekonomikos valdyseną Europos Sąjungoje, kuria norima nubausti darbininkus”


Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) 12-asis suvažiavimas vyko gegužės 16-19 d. Atėnuose. Jame ypatingas dėmesys buvo skirtas ES ekonomikos valdysenai. Suvažiavime buvo nuspręsta birželio 21 d. organizuoti visuotinę mobilizacijos dieną. Šia demonstracija ETUC siekia parodyti savo poziciją dėl sprendimų, susijusių su ekonomikos valdysena ir Euro Plus paktu, kuriuos svarstys Europos Taryba biželio 24 d.
Euro Plus paktas bus taikomas Eurozonoje bei kitose 6 ES šalyse (Bulgarija, Danija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija). Politikų parengtuose dokumentuose ketinama įgyvendinti politiką, kuri turės  poveikį atlyginimams, socialinei apsaugai ir kolektyvinėms deryboms. Numatomas poveikis:
–       valandinio darbo užmokesčio suvienodinimas;
–      atlyginimų indeksavimo panaikinimas, derybų centralizavimas;
–       atlyginimų didinimo susiejimas tik su produktyvumu, bet su su infliacija;
–      galimas biudžetinio sektoriaus darbuotojų atlyginimų mažinimas, kai kuriais atvejais minimalaus atlyginimo mažinimas;
 –      galimas neigiamas poveikis žmonių teisėms  į pensiją bei ankstyvo išėjimo į pensijas schemoms;
–      griežta biudžeto ir viešųjų finansų bei išlaidų kontrolė.  

Euro demonstracija vyks Liuksemburge, birželio 21 d. , nuo 15:00.

 Europos profesinių sąjungų konfederacijos afilijuotos organizacijos, kurios negalės atvykti į Liuksemburgą, raginamos organizuoti akcijas savo šalyse.

www.lps.lt

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: