2011 m. gegužės 18 d.
Tarptautinio vadybos instituto (IMD) sudaromame konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet užima 45 vietą tarp 59 tyrime dalyvavusių valstybių.

Mūsų šalis lenkia Vengriją, Slovakiją, Rumuniją, Slovėniją, Bulgariją, Kroatiją. Praėjusiais metais Lietuva užėmė 43 vietą tarp 58 pasaulio šalių.

„Galima teigti, kad Lietuva išlaikė gana stabilų konkurencingumo rodiklį, nežymus kritimas atspindi objektyvią padėtį – 2010 m. dar augęs nedarbas, emigracija, sumažėjęs šalies kredito reitingas, pablogėjusios bankų kreditavimo sąlygos verslui“, – teigia VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ generalinis direktorius Paulius Lukauskas.

Pasaulio valstybių konkurencingumo tyrime Lietuva, kaip ir pernai, aukščiausias pozicijas užėmė pagal dirbančių moterų skaičių (1 vieta), komunikacijų technologijų panaudojimą (2 vieta).

Taip pat esame 5-oje vietoje pagal mobiliųjų telefonų vartotojų skaičių, interneto prieigą, aukštas pozicijas užimame pagal galimybes pradėti verslą, užsienio investicijų pritraukimą, teigiama VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ pranešime.

Tyrime buvo vertinama šalies ekonominė būklė, valdžios ir verslo veiklos efektyvumas, infrastruktūra.

Pagal šalies ekonomikos būklės vertinimą pakilome 4 punktais iš 57 vietos į 53: išaugo tiesioginės investicijos šalies viduje, padidėjo BVP skaičiuojant vienam gyventojui, išaugo eksportas.

Tyrimo metu taip pat buvo lyginamas viešojo ir privataus sektorių veiklos efektyvumas.

Gauti duomenys parodė, kad labiau pažengusiose šalyse, tokiose kaip Japonija, Belgija, Airija, JAV, Vokietija, atotrūkis tarp valdžios ir verslo efektyvumo itin ryškus pastarojo naudai. Tuo metu tokiose šalyse kaip Estija, Čekija, Lenkija, Slovėnija, Suomija valdžios darbo efektyvumas lenkia verslą.

Pasak „Eksportuojančiosios Lietuvos“ pranešimo, vertinant Lietuvos viešojo sektoriaus (47 vieta) ir verslo (45 vieta) efektyvumą galima teigti, kad atotrūkis yra minimalus.

„Tai rodo, kad tiek verslas, tiek viešasis sektorius yra gana panašiame brandos ir tolimesnio vystymosi etape, todėl partnerystė yra labai svarbi siekiant ekonomikos augimo, gerinant   veiklos efektyvumą, kuriant darbo vietas, skatinant eksportą, pritraukiant investicijas“, – teigia VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ generalinis direktorius Paulius Lukauskas.

Įstaigos vadovas sako, kad Vyriausybės pradėtos reformos dėl verslo aplinkos gerinimo pasiteisina, o užsibrėžti tikslai įpareigoja visus kartu pasitempti ir bendradarbiauti. Pasak jo, tokio pobūdžio tyrimai yra vertingi norint pamatuoti mūsų valdžios veiksmų efektyvumą ir verslo aplinką – kur esame, ko turime siekti, kaip silpnybes paversti stiprybėmis ir gerinti konkurencingumo rodiklius.

lrt.lt