2011 m. balandžio 28 d.
Daugybėje šalių balandžio 28 d. minima pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena, kurios metu prisimenami žuvę darbuotojai, bei dar kartą akcentuojama saugių ir sveikų darbo sąlygų svarba. Pasauline darbuotojų saugos ir sveikatos diena siekiama atkreipti didesnį visuomenės dėmesį į tą žalą ir skausmą, kuriuos sukelia abejingumas darbo sąlygoms, į darbdavio pareigą pasirūpinti, kad jos būtų saugios ir nekenktų sveikatai. Lygiai taip svarbu, kad ir darbuotojai suvoktų būtinybę patys saugoti save ir laikytis saugaus darbo reikalavimų. Ši diena – tai proga priminti, kad jokios kompensacijos už blogas darbo sąlygas nėra saugaus darbo kultūros dalis – darbuotojo sveikata nėra prekė ir negali būti perkama.


Lietuvoje 1992 – 2010 m. darbe žuvo ar sužalota apie 58,5 tūkst. žmonių. ES dėl su darbu susijusių priežasčių kas 3,5 min miršta vienas žmogus. Šiai dienai paminėti rengiamas LR darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos išplėstinis posėdis, į kurį aptarti su gyvybės ir sveikatos darbe išsaugojimu susijųsių aktualijų kviečiami LR sveikatos ir darbo ministras, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai, socialinių partnerių, kitų valstybės institucijų atstovai.

Valstybinė darbo inspekcija taip pat kreipiasi į darbdavius, prašydami šią dieną pažymėti ir įmonėse, paskleisti darbuotojams, profesinių sąjungų atstovams, darbo taryboms, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariams informacinius lapelius:
Bendra informacija
VDI atmintinė darbuotojui
Informacija darbdaviui
 
Tarptautinė transporto federacija šiandien pristato trumoą filmą, skirtą kovoti su prievarta darbo vietose:
www.youtube.com/watch?v=CXTxQ2gvGzs&hd=1

Federacija teigia, kad niekas neturėtų dirbti bijodamas grasinimų, priekabiavimo ar bauginimų. Šis filmas dar bus papildytas, išleidžiant specialų patarimų paketą, pavadintą „Tai mūsų darbo dalis, bet taip neturėtų būti”. Šis bukletas nurodo darbuotojams, kaip kovoti su šia augančia pasauline problema, taip pat pateikia pavyzdžius, kaip profesinės sąjungos kovoja su prievarta prieš darbuotojus.

Danija šią dieną pasitinka šūkiu „Saugus ir sveikas darbas visiems. Saugos ir sveikatos komitetų darbo vietose stiprinimas”. Visoje šalyje bus rengiamos konferencijos, mitingai, gatvės užsiėmimai, dalinami lankstinukai. Profesinės sąjungos paminės mirusius darbuotojus, atkreips dėmesį į tai, kad darbo vietose gausėja streso, prievartos, grasinimų ir kitų psicho-socialinių rizikų atvejų, taip pat kyla pramoninių incidentų tarp jaunų ir naujai įdarbintų darbuotojų skaičius.

Belgijoje profesinės sąjungos organizuoja seminarą tema: „Ar sveikata ir pinigai yra laimingos santuokos pagrindas?”. Konferencija bus rengiama simbolinėje vietoje – atstatytoje anglies kasykloje, kurioje 1965 m. dėl techninio nelaimingo atsitikimo žuvo 262 darbuotojai.

Svarbiausios Prancūzijos profesinės sąjungos kviečia privataus ir viešojo sektorių darbuotojus paminėti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų aukas bei teigia, kad ši diena tai puiki proga susiburti dėl darbo sąlygų apsaugos ir pagerinimo, blogų darbo salygų pripažinimo, ištaisymo bei kompensavimo už jas.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija