2011 m. balandžio 8 d.
Balandžio 7 d. AB „Pieno žvaigždės” filiale „Pasvalio sūrinė” vyko darbuotojų susirinkimas dėl kolektyvinės sutarties vykdymo ir darbuotojų prašymo atstatyti sunkmečio metu sumažintą darbo užmokestį. Susirinkime dalyvavo įmonės Valdybos narys Voldemaras Klovas, direktorius Virginijus Jankauskas, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė bei konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais. 

Susirinkime buvo atsiskaityta už kolektyvinės sutarties vykdymą, V. Klovas pristatė informaciją apie darbo užmokesčio tendencijas Lietuvos pieno pramonėje bei įmonėje AB „Pieno žvaigždės”.

Profesinė sąjunga pareikalavo įvykdyti 2009 m. tarp įmonės vadovybės ir profesinės sąjungos pasirašytą protokolinį susitarimą dėl laikino atlyginimo sumažinimo, kuriuo įmonė įsipareigojo atstatyti atlyginimus į buvusį lygį, pasibaigus sunkmečiui. 2010 m. AB “Pieno žvaigždės“ finansiniai duomenys, paskelbti Vilniaus vertybinių popierių biržoje, rodo, kad viso kolektyvo sutelkto darbo pastangomis pavyko sumažinti ekonominio sunkmečio sukeltas neigiamas pasekmes ir pasiekti gerų darbo rezultatų.Profesinės sąjungos nuomone, dabartinės įmonės finansinės galimybės leidžia sugrąžinti darbo užmokestį į 2009 m.buvusį lygį.

Nors profesinė sąjunga ir „Pieno žvaigždžių” vadovybė ilgą laiką konstruktyviai bendradarbiauja, keletą metų pasirašomos kolektyvinės sutartys, tačiau, kadangi susitikime nebuvo konkrečiai atsakyta į profsąjungos prašymą, konferencija nutarė kreiptis į visą įmonės Valdybą ir akcininkų susirinkimą, kuris vyks balandžio 28 d. Esant reikalui, svarstoma galimybė organizuoti viešas akcijas, siekiant grąžinti atlyginimus į buvusį lygį.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija