2011 m. balandžio 7 d.
Balandžio 6 d. Socialinių reikalų ir darbo komitetas pradėjo svarstyti paketą įstatymų projektų, kuriais perkeliamos 2009 gegužės 25 d. Tarybos direktyvos 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų, siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą, nuostatos. Posėdyje apsvarstyti Išmokų vaikams įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas ir įstatymo „Dėl paramos mirties atveju“ pakeitimo projektas.

Šia direktyva sprendžiama darbo jėgos trūkumo problema, skatinant trečiųjų šalių darbuotojų priėmimą ir judumą ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą. Į nacionalinę teisę direktyvos nuostatos turi būti perkeltos ne vėliau kaip š. m. birželio 19 d.

Išmokų vaikams įstatymo pataisų projekte trečiųjų valstybių piliečių, atvykusių į Lietuvą dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (ES
mėlynosios kortelės turėtojams), šeimoms, kurios augina vaikus, suteikiama teisė gauti išmoką vaikui tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ši išmoka mokama nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

Įstatymo „Dėl paramos mirties atveju“ pakeitimo projekte numatoma, kad mirus trečiųjų šalių piliečiams, atvykusiems į Lietuvą dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos darbą (ES mėlynosios kortelės turėtojams), suteikiama teisė gauti paramą mirties atveju (laidojimo pašalpą) tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ši pašalpa mokama mirus Lietuvos piliečiams.

Komitetas patobulino įstatymų projektus ir nusprendė jų įsigaliojimą nustatyti 2011 m. birželio 1 d., taip pat pasiūlė Vyriausybei aukštos profesinės kvalifikacijos darbo sąvoką apibrėžti specialiame teisės akte.

www.lrs.lt