2011 m. balandžio 7 d.
Vakar Vilniaus vertybinių popierių biržoje buvo paskelbti įmonių grupės „Alita” 2011 m. trijų menėsių rezultatai. Konsoliduoti auditorių nepatvirtinti nuostoliai šiemet per tris pirmuosius metų mėnesius siekė 1,75 mln. litų (2010 metais per tą patį laikotarpį – 3,6 mln. Litų). Bendri grupės įmonių pardavimai per ketvirtį sumažėjo 3,08 milijono ir siekė 14,77 mln. litų.

Vien Bendrovės pardavimai per tris mėnesius kito mažai ir siekė 10,32 mln. litų (pernai per tą patį laikotarpį – 10,88 mln. litų). Įmonė patyrė 2,37 mln. litų nuostolio (2010-aisiais – 2,04 mln. litų).

Bendrovės vadovybė pažymi, kad tokius rezultatus lėmė situacija rinkoje ir dėl finansinių prievolių, kurios bendrovei atiteko praėjusiais metais paskelbus bankrotą įmonei „ALT Investicijos“, išaugusi verslo tęstinumo rizika. Tačiau tokiomis sąlygomis įmonė veikė tvariai ir išsaugojo kreditorių bei partnerių pasitikėjimą, todėl tiek konsoliduotas, tiek Bendrovės veiklos rezultatas vertinamas teigiamai ir yra geresnis nei planuota.

www.nasdaqomxbaltic.com