2011 m. kovo 16 d.
Kovo 15 d., antradienį, vyko darbo grupės posėdis dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo klausimų. Jame dalyvavo ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos konsultantas darbo apmokėjimo ir socialinais klausimais Algirdas Zvicevičius.


Susitikimo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento atstovai kartu su socialiniais partneriais kalbėjo apie šio fondo remiamas veiklas, keliamus kriterijus paraiškoms, kylančius sunkumus teikiant paraiškas bei jau įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus. Kalbėta dėl galimybės daugiau tokių projektų taikyti įvairesniems Lietuvos ūkio sektoriams.
Kitame posėdyje, kuris numatytas balandžio pradžioje, pakviesti dalyvauti ir Lietuvos darbo biržos atstovai, kurie prašomi pateikti informaciją apie atleidimų iš darbo situaciją Lietuvoje.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija