KAS GALI BŪTI LMP NARIU? 

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos nariu gali būti kiekvienas Lietuvos gyventojas, dirbantis (arba dirbęs) mėsos, pieno, duonos, tabako, aliejaus ir riebalų, cukraus, konditerijos, gėrimų, konservų gamybos bei perdirbimo įmonėse, viešbučiuose, restoranuose, parduotuvėse ir ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus. Taip pat LMP nariais gali tapti ir  studentai bei profesinių mokyklų moksleiviai, besimokantys profesijų, kurias įsigiję galės įsidarbinti maisto pramonės įmonėse.

Įmonės darbdaviai arba jos įgalioti atstovai negali būti šios profsąjungos nariais.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos ĮSTATAI


KAIP TAPTI LMP NARIU?

Nariu tampama užpildžius du raštiškus  prašymus:

Vieną prašymą,pasižadėjus laikytis profsąjungos įstatų ir nutarimų, reikia įteikti Lietuvos maistininkų profesinei sąjungai (Jasinskio 9-406, 01111 Vilnius, tel. 852 626168, fax 852122521, info@maistprofsajunga.lt ).

Kitą – Darbdaviui.

PRAŠYMŲ BLANKAI:

Prašymo, teikiamo profesinei sąjungai, pavyzdys 
Prašymo, teikiamo darbdaviui, pavyzdys 


NARIO MOKESTIS

Profesinės sąjungos nariui atskaitomas nario mokestis, kuris yra 0,8% bendro darbo užmokesčio ar kitų pajamų. Profsąjungos narys gali mokėti ir didesnį nario mokestį.

Nusprendus nario mokestį mokėti per banką, stojimo į profsąjungą pareiškime turi būti daromas prierašas apie periodinio mokėjimo sutarties (nurodymo) pasirašymą nurodant sumą ir datą kada bus daromi pavedimai. Profesinės sąjungos narys turi saugoti savo atsiskaitymo lapelius ir metų pabaigoje kopijas pateikti profesinei sąjungai.

 

Norintys mokėti LMP profesinės sąjungos nario mokestį per banką turi :

Banke, kuriame darbuotojas (mokėtojas) turi sąskaitą, pasirašyti periodinio mokėjimo sutartį (nurodymą).
Sutartyje (nurodyme) turi būti įrašyti šie duomenys (duomenis, būtinus nurodyti sutartyje galite atsispausdinti iš  ČIA):

1.Mokėtojo duomenys: pavardė, vardas, mokėtojo bankas, sąskaitos numeris.

2. Lėšų gavėjo (LMP) duomenys:

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga
Įmonės kodas 190582722
Sąskaitos numeris :
SEB bankas LT08 7044 0600 0113 4466 (pavedimo kaina – 0,29 eur.)
Swedbank LT33 7300 0100 0244 9488 (pavedimo kaina – 0,23 eur.) P.S. Siūlome mokėti į to banko sąskaitą, kuriame yra ir mokėtojo asmeninė sąskaita.

3. Mokėjimo duomenys :

Turi būti nurodyta pervedama suma (LMP nario mokestis pagal įstatus yra 0,8 proc. priskaičiuoto darbo užmokesčio)
Mokėjimo paskirtis (rašyti:profsąjungos nario mokestis)
Mokėjimo data (rekomenduojame nurodyti darbo užmokesčio gavimo datą, jei bankas neturi kt. reikalavimų)
Periodiškumas (vieną kartą į mėnesį)

 

Smulkesnė informacija tel. (8 5)2626168