Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. vasario 19 d. priėmė LR “Gyventojų pajamų mokesčio” įstatymo 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymą.
Pateikiame neapmokestinamųjų pajamų dydžio (toliau NPD) taikymo tvarką.

NPD kalendoriniais metais pasirinktoje darbovietėje pagal gyventojo pateiktą prašymą taikomas tokia tvarka:
1.  gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršija 800 litų per mėnesį, taikomas 470 litų per mėnesį NPD;
2.  gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos viršija 800 litų per mėnesį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:
Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 470 – 0,2* (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 800).

1 pavyzdys
Gyventojas sausio mėnesį gauna 2000 litų su darbo santykiais susijusių  pajamų (neatėmus sveikatos draudimo įmokų, socialinio draudimo įmokų, pajamų mokesčio). Jam taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas taip:
1) 2000 – 800 = 1200 Lt
2) 1200* 0,2 (koeficiento) = 240 Lt
3) 470 – 240 = 230 Lt.
Vadinasi, šiam gyventojui sausio mėnesį gali būti pritaikytas 230 Lt NPD.

Kai pagal pateiktą formulę apskaičiuotas NPD yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0. 3150 litų viršijančioms pajamoms NPD netaikomas

3. Gyventojams, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis – 800 litų NPD.

4. Gyventojams, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, — 600 Lt NPD;

Metinis NPD (toliau – MNPD) negali būti didesnis nei:
1.  5640 litų, jeigu gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) neviršija 9600 litų;
2.  jeigu GMP viršija 9600 litus, MNPD negali būti didesnis nei suma, apskaičiuota pagal analogišką formulę:
Gyventojui taikytinas MNPD = 5640 – 0,2* (GMP  – 9600)

2 pavyzdys
Gyventojas 2009 m. kas mėnesį gavo po 2000 litų su darbo santykiais susijusių  pajamų (neatėmus sveikatos draudimo įmokų, socialinio draudimo įmokų,  pajamų mokesčio). Jam taikytinas metinis NPD apskaičiuojamas taip:
1) 24000 (2000*12 mėn.) – 9600 = 14400 Lt
2) 14400* 0,2 (koeficiento) = 2880 Lt
3) 5640 – 2880 = 2760 Lt.
Vadinasi, šiam gyventojui  kalendoriniais metais gali būti pritaikytas 2760 Lt  metinis NPD.

3) 9600 litų (800 Lt x 12 mėn.) – gyventojui, kuriam nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, ar sukakusiam senatvės pensijos amžių, kuriam yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojui, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, visą mokestinį laikotarpį turėjusiam teisę į šį didesnį NPD;

4) 7200 litų (600 x 12 mėn.) – gyventojui, kuriam nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis, ar sukakusiam senatvės pensijos amžių, kuriam yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis  ar lengvas neįgalumo lygis, visą mokestinį laikotarpį turėjusiam teisę į šį didesnį NPD.

Pažymėtina, kad, apskaičiuojant metinį NPD, į metines nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas (GMP) įskaitomos visos mokestiniu laikotarpiu gautos apmokestinamosios pajamos, išskyrus išmokas, išmokėtas pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų sumos. GPM suma yra lygi tokių apmokestinamųjų pajamų sumai, neatėmus metinio NPD, metinio PNPD ir GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų mokestiniu laikotarpiu patirtų išlaidų. Nebus įtrauktos neapmokestinamosios pajamos – alimentai, senatvės pensijos bei palūkanos už indėlius.

Todėl nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam priklausantis metinis NPD yra mažesnis nei pritaikytas, turės pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir iki deklaracijos termino pabaigos (gegužės 1 d.) sumokėti pajamų mokesčio skirtumą.
Gyventojas turi teisę mokestiniu laikotarpiu atsisakyti NPD taikymo, net jeigu jis gyventojui gali būti pritaikytas.
Jeigu gyventojui nebuvo pritaikytas NPD, tai pateikus metinę pajamų mokesčio deklaraciją , pajamų mokesčio permoka bus sugrąžinta.

Papildomo NPD taikymo tvarka
Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, auginantiems vaikus nustatyti papildomi NPD: už pirmąjį vaiką – 100 litų, už kiekvieną paskesnį – po 200 litų. Papildomo NPD taikymas nėra siejamas su pajamų, susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, atitinamais dydžiais. Papildomi NPD kalendoriniais metais taikomi tėvams per pusę.

Paruošė: Algirdas Zvicevičius