LIETUVOS MAISTININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

Metinės ataskaitinės konferencijos 

2008 m. gegužė 30 d.

Palanga 
 

   NUTARIMAS: 

 1. Patvirtinti profesinės sąjungos veiklos ataskaitą už 2007 – 2008 m.

 

 1. Patvirtinti profesinės sąjungos kontrolės komisijos ataskaitą už 2007-2008 m.

 

 1. Įgalioti LMP pirmininkę konferencijos vardu paskelbti pareiškimus:
 •  
  • dėl minimalios mėnesinės algos ir neapmokestinamųjų pajamų dydžių padidinimo,
  • dėl profesinių sąjungų regioninės politikos
  • dėl prekybos tinklų piktnaudžiavimo.

 

 1. Tęsti IV LMP suvažiavimo pradėtą nario mokesčio ir struktūrų reformą.

 

 1. Nuo 2008 m. birželio 1 d. 5 proc. lėšų skiriamų į šalpos fondą paskirti darbuotojo priėmimui atsakingo už naujų narių pritraukimą bei informacijos sklaidą.

 

 1. LMP V suvažiavimą surengti 2009m. birželio mėnesio pirmoje pusėje.

 

 1.  
  1. Pavesti Įgaliotinių tarybai iki 2009 m. sausio 1 d. organizuoti pasiūlymų dėl LMP įstatų pakeitimo pateikimą.

 

 1.  
  1. Įgalioti LMP Įgaliotinių tarybą sudaryti įstatų peržiūrėjimo grupę, kuri iki 2009 m. vasario 1d. turi pateikti apibendrintus pasiūlymus svarstymui organizacijose.