Birželio 18 d. susitikimas su AB „Gubernija“ naujuoju generaliniu direktoriumi p. Povilu Stumbriu dėl kolektyvinės sutarties. Po pietų susitikimas su Šiaulių m. maisto pramonės ir kt. įmonių aktyvu dėl LRS priimtų darbo kodekso pataisų ir LR Trišalės tarybos veiklos. Susitikimuose dalyvaus LMP pirmininkė ir advokatas, dr. Nerijus Kasiliauskas.

Birželio 17 d. LR Trišalės tarybos posėdis. Darbotvarkėje : dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) ir neapmokestinamų pajamų (NPD) dydžių. Profesinės sąjungos siūlo, kad dėl didelės infliacijos ir numatomų paslaugų už būsto šildymą brangimo MMA nuo 2008 m. spalio 1 d. būtų padidintas iki 1000 Lt, NPD nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 500 Lt; dėl mokestinių lengvatų įgyvendinant Įmonių socialinių iniciatyvų įstatymo nuostatas ir kt. Daugiau informacijos www.lrtt.lt.

Birželio 16 d. vyks profesinių sąjungų atstovų LR Trišalėje taryboje pasitarimas dėl bendros pozicijos birželio 17 d. TT darbotvarkėje numatytais klausimais.

Birželio 12 d. Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių centrų koordinacinio centro posėdyje svarstyta dėl komisijos švietimo sistemos darbuotojų klausimams nagrinėti  prie LR Trišalės tarybos įsteigimo.  

Birželio 10 d. dalyvauta LR Trišalės tarybos (TT) radijo laidoje „Nuo algos iki algos“ dėl finansų analitikų siūlymų dar labiau liberalizuoti darbo santykius Lietuvoje.

Birželio 9 d. dalyvauta konferencijoje „Dvišalio socialinio dialogo perspektyvos Lietuvoje“ organizuotoje  ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacija) ir Businesseurope (Europos darbdavių konfederacija) Vilniuje.

Birželio 6 d. vyko derybos dėl naujos kolektyvinės sutarties UAB „Švyturys – Utenos alus“.

Birželio 5 d. dalyvauta sektorinio dialogo projekto „SEDVITA“  konferencijoje Vilniuje pramonės ir paslaugų sektorių atstovams.

Birželio 4 d. dalyvauta darbuotojų susirinkime dėl kolektyvinės sutarties vykdymo AB „Pieno žvaigždės“ Pasvalio sūrinėje.

Birželio 2 d. vyko LPSK Valdybos posėdis. Svarstyta LPSK pozicija dėl minimalios algos ir neapmokestinamųjų pajamų dydžių, dėl priimtų Darbo kodekso pataisų ir kt.

Gegužės 30 – 31 d. Palangoje vyko LMP metinė-ataskaitinė konferencija. Konferencijos medžiagą galite rasti paspaudę nuorodą „konferencijos“.

Gegužės 29 d. susitikimas su UAB „Vilniaus duona“ vadovybe dėl darbo apmokėjimo sistemos  įgyvendinant LR Seimo priimtas Darbo kodekso pataisas. 

Gegužės 28 d. susitikime su LR Prezidento patarėjais išsakyta profesinių sąjungų argumentai dėl LR Seimo priimtų Darbo kodekso pataisų. 

Gegužės 27 d. dalyvauta LR Trišalės tarybos (TT) radijo laidoje „Nuo algos iki algos“ dėl LR Seimo priimtų Darbo kodekso pataisų.

Gegužės 30 -31 d. Palangoje vyks LMP metinė –ataskaitinė konferencija „Dirbame, kad ….GYVENTUME„.

Gegužės 24 d. Vilniuje vyks LMP ir metalistų profesinių sąjungų jaunimo seminaras      „Mes ir pasaulis„.

Gegužės 19 d. sektorinio dialogo projekto „SEDVITA“  konferencija Kauno regiono įmonėms.

Gegužės 19 d. LPSK Valdybos posėdis. Svarstyta : dėl šakos ir nacionalinių streikų koncepcijos, LR Seimo rinkimų, dėl LPSK nario bilieto, dėl šeimos ir darbo pareigų derinimo.

Gegužės 19 d. derybos dėl kolektyvinės sutarties AB “Švyturys – Utenos alus“.

Gegužės 16 d. LMP kontrolės komisijos patikrinimas.

Gegužės 13 d. dalyvauta „Baltosios bangos“ ženklo suteikimo metų jubiliejuje Vilniuje.“Baltosios bangos ženklas“ yra pilietinė iniciatyva pasisakanti už skaidrų darbo užmokesčio mokėjimą.

Gegužės 13 d. neeilinis LR Trišalės tarybos posėdis. Svarstytas LR Įmonių socialinių iniciatyvų įstatymas, dėl lėšų skyrimo beturčių įmonių bankroto administravimui.

Gegužės 1 d. Tarptautinė darbo žmonių solidarumo šventės minėjimas Vilniuje

Balandžio 28 d. derybos dėl kolektyvinės sutarties AB “Švyturys – Utenos alus“.

Balandžio 28 d. LR Trišalės tarybos posėdis. Svarstyta dėl šventinių dienų perkėlimo, dėl kolektyvinių ginčų šakos lygmenyje,, dėl valstybinės darbo inspekcijos projektų dėl neblaivių asmenų nušalinimo nuo darbo ir kt.

Balandžio 24 d. projekto dvišalės sektorinės derybos „SEDVITA“ baigiamoji konferencija.

Balandžio 21-23 d. EFFAT Vykdomojo komiteto posėdis Liuksemburge.

Balandžio 19-20 d. seminaras Klaipėdos regiono įmonių profsąjungų nariams.

Balandžio 17, 18 d. konferencijos dėl kolektyvinės sutarties vykdymo UAB „Vilniaus duona“ Panevėžio ir Vilniaus  įmonėse.

Balandžio 16 d. vyks derybos dėl kolektyvinės sutarties pakeitimų AB „Kraft Foods Lietuva“.

Balandžio 15 d. LR Trišalės tarybos posėdis dėl darbo užmokesčio dydžių ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo įstatymo projekto. Daugiau informacijos www.lrtt.lt.

Balandžio 14 d. numatomas susitikimas su UAB „Vilniaus duona“ generaline direktore dėl pasiruošimo kolektyvinės sutarties vykdymo konferencijai, darbo apmokėjimo ir kt. klausimų.

Balandžio 8 d. dalyvauta nacionalinio socialiai atsakingo verslo apdovanojimo įteikimo ceremonijoje Vilniaus rotušėje.

Balandžio 7 d. dalyvauta „Žinių radijo“ laidoje dėl pelno ir darbo užmokesčio paskirstymo Lietuvoje problemų.

Balandžio 7 d. dalyvauta komisijos dėl nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009 -20013 m. programos ruošimo  posėdyje.

Balandžio 4 d. susitikimas su UAB „Vilniaus duona“ profsąjungos komitetu dėl pasiruošimo kolektyvinės sutarties vykdymo konferencijai.

Balandžio 1, 8, 17 d. susitikimai dėl darbo užmokesčio pakėlimo vykdant kolektyvinę sutartį su UAB „Danisco Sugar „

Kovo 27 d. profsąjungos ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas AB „Kalnapilio-Tauro grupė“. Išrinktas naujas profsąjungos komitetas.Pirmininku išrinktas Gytis Armonas.

Kovo 27 d. darbuotojų konferencija pritarė kolektyvinės sutarties su AB „Kalnapilio-Tauro grupė“ projektui.

Kovo 26 d. LPSK valdybos posėdis

Kovo 18 d. LR Trišalės tarybos posėdis.Svarstyta :LR Darbo kodekso pakeitimai, dėl investuotojų pasiūlymų Vyriausybei, dėl vyresnio amžiaus asmenų reintegravimo į darbo rinką. Daugiau informacijos www.lrtt.lt.

Kovo 17 d. LPSK Valdybos posėdis. Svarstyta: dėl LR darbo užmokesčio dydžio ir socialinės apsaugos išmokų  indeksavimo įstatymo projekto. socialinio dialogo koordinatorių atsiskaitymo ir kt.

Kovo 13 d. susitikimas su pilietinio judėjimo“ Frontas“ iniciatyvinės grupės pirmininku A.Paleckiu..

Kovo 10 d. LPSK regioninis seminaras Plungėje.

Kovo 6,19 d. derybos dėl kolektyvinės sutarties AB „Kalnapilio-Tauro grupė“.

Kovo 6 d. LPSK moterų centro seminaras Vilniuje.

Kovo 5 d. susitikimas su profesinės sąjungos nariais AB“Pieno žvaigždės“ Pasvalio sūrinėje.

Kovo 3 d. vyko susitikimas dėl UAB „Švyturio- Utenos alus“ kolektyvinės sutarties vykdymo.

Vasario  29 d. LPSK Tarybos posėdis. Tarybos darbe LR finansų ministras darė pranešimą apie biudžeto socialinę orientaciją, aptartos siūlomos Darbo kodekso pataisos, LPSK veiklos prioritetai 2008 m.,  sąmatos vykdymas už 2007 m.

Vasario 28 d. LMP Įgaliotinių tarybos posėdis. Patvirtinta sąmata 2008 m., finansinė ataskaita už 2007 m., darbo planas 2008 m. I pusmečiui,metinės ataskaitinės konferencijos ir kt. klausimai

Vasario 27 d. darbuotojų konferencija pritarė naujai kolektyvinei sutarčiai UAB Philip Morris Lietuva. Susitarta dėl darbuotojų informavimo, konsultavimo, suderinimo su profesine sąjunga sąvokų, darbo apmokėjimo didinimo sistemos ir pakėlimo (nuo 2008 m. kovo mėn. vidutiniškai darbo užmokestis kils 12,7 proc. minimalus mėnesinis bazinis atlyginimas – 2060 Lt, pasirašytas papildomas susitarimas dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo tvarkos ir kt.) 

Vasario 26 d. derybos dėl kolektyvinės sutarties pakeitimų AB „Kraft Foods Lietuva“. Vasario 7 d. Kaune AB „Stumbras” vykusioje darbuotojų konferencijoje priimta kolektyvinės sutartis  2008 – 2009 metams. Susitarta dėl darbo užmokesčio padidinimo vidutiniškai 10 proc., sutarties prieduose įtvirtinta aiški darbo apmokėjimo sistema ir dydžiai, priedų mokėjimas, ženkliai padidės socialinės išmokos ir kt. Darbuotojų konferencijoje dalyvavęs įmonės savininkų  (MG Baltic) atstovas, stebėtojų tarybos pirmininkas, advokatas Romanas Raulynaitis pristatė įmonės perspektyvas, įgyvendintas ir numatomas įgyvendinti priemones darbų saugai ir darbo sąlygoms gerinti. Tai jau antroji pasirašyta  kolektyvine sutartis su naujais įmonės savininkais.

Vasario 5 d. Panevėžyje planuojamas derybinis susitikimas AB „Kalnapilio – Tauro grupė”.Bus deramasi dėl darbo užmokesčio padidinimo pilstymo cecho darbuotojams, suminės darbo laiko apskaitos sistemos įvedimo sąlygų, viršvalandžių apmokėjimo.  

Sausio 30 d. Vilniuje baigėsi „Švyturys – Utenos alus” ir profesinės sąjungų derybos dėl darbo užmokesčio darbuotojams 2008 m. Baziniai – pareiginiai įmonės darbuotojų atlyginimai, palyginus su 2006 m. kolektyvinėje sutartyje nustatytais dydžiais, bus indeksuojamas 17 %. Susitarta atsisakyti atlyginimų diferencijavimo pagal veikiančią veiklos vertinimo sistemą. Papildomai dar bus mokamas 7 % kintamas ketvirtinis priedas už veiklos rezultatus. Palyginus su 2007 m., darbo užmokestis padidės 10 -12 %. Susitarta, kad darbuotojams bus išmokėti pusės jų bazinio atlyginimo dydžio premija už metinius rezultatus.

Sausio 30 d. AB “Stumbras “ profesinės sąjungos ir įmonės administracijos atstovai gamybiniuose padaliniuose pristatys kolektyvinės sutarties projektą.

Sausio 28 d. vyks LPSK pramonės sektoriaus profesinių sąjungų pirmininkų pasitarimas. Numatoma aptarti pasiūlymus susitarimui su Lietuvos pramoninkų konfederacija. Po pietų vyks LPSK Valdybos posėdis.

Sausio 25 d. profesinės sąjungos pirmininkė išsiuntė laišką – paklausimą AB “Kalnapilio – Tauro“ grupė generaliniam direktoriui dėl kolektyvinių derybų tvarkos pažeidimų derantis dėl darbo užmokesčio.

Sausio 24 d. vyko AB “Švyturys – Utenos alus“ vadovų ir jungtinės profsąjungų atstovybės derybos dėl darbo užmokesčio padidinimo sistemos ir kt. klausimų.Derybos bus tęsiamos ateinančią savaitę. 

Sausio 22 d. LR Trišalės tarybos posėdyje buvo nepritarta kai kurių Seimo narių (E.Masiulio, G.Steponavičiaus ir kt.) bei Investitorių forumo siūlytiems liberaliems LR Darbo kodekso pakeitimams (dėl viršvalandžių skaičiaus padidinimo, darbo sutarčių registracijos žurnalo ir darbo pažymėjimų panaikinimo, darbo valandų skaičiaus pailginimo, darbo grafikų sudarymo termino sutrumpinimo ir kt.).

Sausio 16 d. Vilniuje vyko Šiaurės šalių ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų seminaras dėl profesinių sąjungų struktūrų reformų reaguojant į globalius pasikeitimus darbo rinkoje. LMP atstovavo penki Įgaliotinių tarybos nariai. Kolegų iš Šiaurės šalių patirtis bus pristatyta vasario mėnesį vyksiančiame Įgaliotinių tarybos posėdyje.

Sausio 11 d. profesinės sąjungos prašymu vyko AB “Kraft Foods Lietuva“ profesinės sąjungos ir įmonės vadovų susitikimas, kurio metu aptartas kolektyvinės sutarties vykdymas, siūlomos pataisos, darbo užmokesčio mokėjimo sistemos ir padidinimo klausimai, darbuotojų pasiūlymai ir paklausimai. Susitarta, kad sekantis bendras posėdis, kuriame profesinei sąjungai bus pristatyti konkretūs atsakymai į pateiktus pasiūlymus, vyks paskutinę vasario savaitę.

Sausio 11 d. ‚Švyturio“ profesinė sąjunga įteikė pareiškimą Klaipėdos apylinkės prokuratūrai dėl trukdymo profsąjungos veiklai UAB „Švyturio- Utenos alus“.

Sausio 3 d. derybos dėl kolektyvinės sutarties AB“Stumbras“.

Sausio 2 d. dalyvauta „Žinių radijo“ laidoje dėl 2008 m. Lietuvos vystymosi vizijos.

Gruodžio 19 d. LR Trišalės tarybos posėdis. Svarstyta : socialinių iniciatyvų įstatymas, užimtumo fondo sąmata 2008 m., nepilnamečių įdarbinimo reglamentavimo ir kt. Gruodžio 19 d. susitikimas su UAB“Vilniaus duona „ generaline direktore dėl darbo užmokesčio padidinimo sistemos Vilniaus ir Panevėžio įmonėse, kolektyvinės sutarties vykdymo.

Gruodžio 17 d. dalyvauta sektorinio dialogo pramonės sektoriuje „SEDVITA“ metinėje konferencijoje, pristatytas LMP požiūris į sektorinio susitarimo galimybes.

Gruodžio 14 d. organizuotas seminaras AB „Pieno žvaigždės“ filiale „Pasvalio sūrinė“ profesinės sąjungos nariams apie socialinio dialogo reikšmę ir miesto profesinių sąjungų bendradarbiavimo svarbą, nuo 2008 m.pasikeitusius socialinių išmokų dydžius, profesinių sąjungų protesto akcijų pasiekimus.

Gruodžio 12 d. vyko taikinamosios komisijos posėdis dėl kolektyvinio ginčo UAB „Philip Morris Lietuva“, susitarta dėl galimų kompromisų.

Gruodžio 11 d. dalyvauta konferencijoje LR Prezidentūroje korupcijos, skaidraus darbo užmokesčio mokėjimo Lietuvoje klausimais.

Gruodžio 7 d. LPSK Tarybos posėdis.

Gruodžio 7 d. susitikimas su AB“Švyturys-Utenos alus“ vadovybe dėl konflikto su profesinės sąjungos nariais ir kolektyvinės sutarties.

Gruodžio 5 d. susitikimas su profsąjungos komitetu ir įmonės generaliniu direktoriumi AB „Pieno žvaigždės“ filiale „Panevėžio pienas“ dėl bendradarbiavimo su profesine sąjunga ir kolektyvinės sutarties.

Gruodžio 5 d. derybos dėl kolektyvinės sutarties AB“Kalnapilio – Tauro“ grupe“ Panevėžyje.

Gruodžio 4 d. susitikimas su AB „Danisco Sugar Kėdainiai“ uždaromo fabriko Panevėžyje profesinės sąjungos nariais dėl atleidimo iš darbo sąlygų, galimybės gauti papildomą pagalbą iš socialinės pagalbos fondo, darbo biržos, reikiamų pildyti dokumentų, tolimesnės pagalbos per LMP ir kt.

Gruodžio 3 d. derybos dėl kolektyvinės sutarties su AB „Stumbras“. 

Lapkričio 21 d. susitikimas su Ukrainos nacionalinės trišalės socialinės ir ekonominės tarybos nariais.

Lapkričio 29 d. susitikimas su AB „Švyturys-Utenos alus“ korporatyvinių reikalų vadovu dėl konflikto su profesinės sąjungos nariais. 

Lapkričio 26 d. išsiųstas LMP pareiškimas darbdaviui dėl darbuotojų persekiojimo už dalyvavimą profsąjunginėje veikloje UAB „Švyturio- Utenos alus“.

Lapkričio 24 d. vyko Lietuvos profesinių sąjungų akcija „STOP kainų didinimui“.

Lapkričio 23 d. susitikimas su AB“Stumbras“ stebėtojų tarybos pirmininku  dėl kolektyvinės sutarties projekto.

Lapkričio 23 d. Lietuvos energetikų profesinės sąjungos įgaliotinių posėdyje skaitytas pranešimas apie LR Trišalės tarybos vaidmenį ir profesinių sąjungų struktūrų reformos būtinybės.

Lapkričio 23 d. Švyturio profesinė sąjunga įteikė profsąjungos reikalavimus darbdaviui nutraukti darbuotojų persekiojimą dėl profsąjunginės veiklos ir patraukti atsakomybėn kaltus asmenis.

Lapkričio 22 d. dalyvauta Jungtinių tautų socialiai atsakingų įmonių tinklo nacionalinėje konferencijoje, skaitytas pranešimas apie profesinių sąjungų vaidmenį.

Lapkričio 19 d. LPSK Valdybos posėdis.

Lapkričio 19 d. įteikti reikalavimai kolektyviniam darbo ginčui UAB „Philip Morris Lietuva“ generaliniam direktoriui.

Lapkričio 15 – 16 d. dalyvauta SEDVITOS (sektorinio dialogo) projekto mokymuose socialinio dialogo strategijos, bendravimo meno,.viešosios komunikacijos klausimais.

Lapkričio 13 d. LR Trišalės tarybos posėdis. Svarstyta: dėl traumatizmo 2007 m. ir priemonių girtavimui darbe sumažinti, dėl neapmokestinamojo minimumo didinimo perspektyvų, dėl sąnaudų ir pelno pasiskirstymo tarp žemdirbių, perdirbėjų ir prekybininkų ir kt.

Lapkričio 9 d. susitikimas su profesinės sąjungos nariais dėl kolektyvinės sutarties vykdymo, naujo profsąjungos komiteto pirmininko rinkimai AB „Pieno žvaigždės“ filiale „Pasvalio sūrinė“.

Lapkričio 7 d. derybos dėl kolektyvinės sutarties su AB“Stumbras“.

Lapkričio 6 d. dalyvauta Investitorių forumo susitikime.

Spalio 31 d. Kėdainiuose susitikimo su UAB“Daumantų majonezas“ generaliniu direktoriumi metu aptartos galimybės susitikti su įmonės darbuotojais, profesinės sąjungos įkūrimo, kolektyvinės sutarties pasirašymo bei bendradarbiavimo su LMP.

Spalio 30 d. dalyvauta Kėdainių miesto profesinių sąjungų atstovų seminare apie socialinio dialogo reikšmę ir miesto profesinių sąjungų bendradarbiavimo svarbą ir galimybes. Susitikimo metu buvo įsteigta Kėdainių miesto profsąjungų koordinacinė taryba.

Spalio 29-30 d. konsultantas darbo apmokėjimo klausimais dalyvavo Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konferencijoje Briuselyje profesinių sąjungų organizavimo viešbučių – restoranų sektoriuje klausimais.

Spalio 26 d. organizuotas seminaras Šiauliuose maisto pramonės, ryšių ir energetikos profesinių sąjungų nariams apie socialinio dialogo reikšmę ir miesto profesinių sąjungų bendradarbiavimo svarbą ir galimybes.

Spalio 25 d. didžiuosiuose Lietuvos miestuose vyko piketai „STOP kainų didinimui“.

Spalio 23 d. dalyvauta radijo laidoje „nuo Algos iki algos“.

Spalio 16 d. LR Trišalės tarybos posėdis.

Spalio 15 d. LPSK valdybos posėdis.

Spalio 12d. LMP Įgaliotinių tarybos posėdis

Spalio 10 d. inicijuotas Nacionalinių profsąjungų centrų atstovų pasitarimas dėl Trišalei Tarybai teikiamų Darbo kodekso pataisų ir bendros pozicijos aptarimo.

Spalio 8d. konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais dalyvavo darbuotojų vertinimo posėdyje UAB“Vilniaus duona“.

Spalio 4d. Panevėžyje dalyvauta UAB „Vilniaus duona“ Panevėžio padalinio profsąjungos ataskaitinėje- rinkiminėje konferencijoje, susitikime su „Kalnapilio“ profsąjungos komitetu dėl kolektyvinės sutarties bei AB „Pieno žvaigždės“ Panevėžio įmonėje atsikūrusios profsąjungos nariais.

Spalio 3d. dalyvauta tiesioginėje Žinių radijo laidoje kolektyvinių sutarčių klausimais.

Rugsėjo 24-28d. dalyvauta Tarptautinės darbo organizacijos (TDO/ILO) konferencijoje apie tarptautinės apie maisto gamybos grandinės įtaką užimtumui maisto pramonėje.

Rugsėjo 21-23d. LMP lankėsi giminingos Norvegijos profesinės sąjungos (NNN) atstovės.Kaune surengtas seminaras tarptautinio kapitalo įmonių profsąjungų atstovams Europos darbo tarybų (EWC ) vaidmens ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbos klausimais.

Rugsėjo 18-19d. dalyvauta TDO konferencijoje viešbučių- restoranų darbuotojų įtraukimo į profesines sąjungas klausimais Rygoje.

Rugsėjo 18d. derybinis susitikimas UAB „Philip Morris Lietuva“ Klaipėdoje.

Rugsėjo 14-15d. dalyvauta Suomijos giminingos profsąjungos (SEL) suvažiavime.

Rugsėjo 11 d. susitikimas Vilniuje su AB„Danisco Sugar“ vadovais dėl Panevėžio įmonės reorganizavimo ir darbuotojų garantijų.

Rugsėjo 11 d. Trišalės tarybos posėdis.

Rugsėjo 10 d. vyko pasitarimas LPSK dėl profsąjungų bendros pozicijos Trišalėje taryboje.

Rugsėjo 4 d. LMP vyko AB“Gubernija“ profesinės sąjungos susirinkimas dėl reorganizacijos.

Rugsėjo 4 d. LPSK Valdybos posėdis.

Rugpjūčio 31d.LPSK vyko susitikimas su Gruzijos profesinių sąjungų atstovais.

Rugpjūčio 28 d. derybinis susitikimas UAB „Philip Morris Lietuva“ Klaipėdoje.

Rugpjūčio 25-27d. Panevėžio raj. Poilsiavietėje „Vaikystės šilelis“vyko LMP jaunimo seminaras ir LPSK Jaunimo centro konferencija.

Rugpjūčio 25 d. Panevėžio raj. vyko LPSK jaunimo konferencija.

Rugpjūčio 24 d. Panevėžio raj. vyko LMP jaunimo seminaras. Dalyvavo LPSK jaunimo atstovai.

Liepos 10 d. Klaipėdoje vyko derybos dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo su UAB „Philip Morris Lietuva“. Dalyvavo LMP ir PML derybinės grupės.

Liepos 9 d. Plungėje vyko derybos su „VIČI“  įmonę dėl apmokėjimo už kenksmingas sąlygas. Dalyvavo LMP ir Plungės kooperatinės prekybos (VIČI grupė) atstovai.

Birželio 8 -9 d. Palangoje vyko LMP metinė – ataskaitinė konferencija