LIETUVOS MAISTININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

Metinė ataskaitinė konferencija   

2008 m. gegužė 30 d.

Palanga 
 

K R E I P I M A S I S

Dėl minimalios mėnesinės algos ir neapmokestinamųjų pajamų dydžių padidinimo

 
 
 

      Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos metinės konferencijos delegatai konstatuoja, kad kiekvieną mėnesį didėjant infliacijai didėja vartojimo prekių ir paslaugų kainos. Vien tik per 2008 m. keturis mėnesius vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 4,9 procento, skelbiama, kad apie 40-50 procentų didės būsto šildymo ir kitos komunalinės kainos. 

      Lietuvos Respublikos statistikos departamentas paskelbė, kad 2008 m. pirmo ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) sudarė 2151,3 Lt, tačiau darbininkų vidutinis atlyginimas ir toliau išlieka mažas. Statistikos departamento žiniomis darbininkų atlyginimas 2008 m. pirmą ketvirtį sudaro 1656,0 lito arba 77 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio. Dar mažesnis moterų vidutinis darbo užmokestis. Jis 2008 m. pirmą ketvirtį sudarė 1288,8 lito arba 59,9 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio.  

      Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2008 metų sausio 1 d. padidino minimalią mėnesinę algą iki 800,00 litų, tačiau palyginus su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu, ji sudaro tik 37,19 procento . 

      Atsižvelgiant į tai, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos metinės konferencijos delegatai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Darbdavių organizacijas ir Profesinių sąjungų centrus siūlydami susitarti : 
 

  1. Dėl 1000 litų minimalios mėnesinės algos nustatymo nuo 2009m. sausio 1 d .

 

  1. Dėl 500 litų neapmokestinamųjų pajamų dydžio nustatymo nuo 2009m. sausio 1d.

 
 

Profesinės sąjungos pirmininkė                                                  Gražina Gruzdienė