LIETUVOS MAISTININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

Metinė ataskaitinė konferencija   

2008 m. gegužė 30 d.

Palanga

K R E I P I M A S I S

Dėl LPSK regioninės politikos

 

      Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos metinės konferencijos delegatai konstatuoja, kad visos Lietuvos profesinės sąjungos, pagal LR Konstitucijos 50 str.turėdamos teisę ginti darbuotojų profesines, ekonomines ir socialines teises bei interesus, turi veikti bendrai koordinuojant darbą visuose regionuose ir priartinti paslaugas prie eilinio darbuotojo.

      Konferencijos delegatai kviečia LPSK vadovus ir šakines profesines sąjungas : 

  1. Kartu aptarti regioninių centrų vystymosi viziją, susitarti dėl naudingiausio ir ekonomiškiausio nariams bendros veiklos modelio, regioninių Trišalių tarybų įstatų bei susitarimų projektų .
  2. Nusistatyti prioritetines regiono problemas ir artimiausios veiklos planus; organizuoti bendrus seminarus ar konferencijas;
  3. Siekti, kad nuolat vietinėje žiniasklaidoje būtų nušviečiama profesinių sąjungų veikla, jų bendra pozicija konkretaus regiono aktualiomis problemomis ir visiems darbuotojams svarbiais klausimais (pvz. numatomas šilumos kainų pakėlimas ir kt.) ;
  4. Profsąjungos atstovai, formuodami profsąjungų įvaizdį, turėtų ginti/atstovauti ne tik darbo santykių problemas, bet ir vartotojiškas gyventojų problemas.
  5. Regioninių centrų koordinatoriai turi būti atsakingi už ryšius su  regione rinktais LR Seimo ir savivaldybių tarybų nariais ir administracija siekiant surasti darbuotojams ir gyventojams naudingus sprendimus, dalyvauti savivaldybės komitetų posėdžiuose, skleisti profesinių sąjungų idėją vietinėje spaudoje ;
  6. Regioniniai koordinatoriai turėtų planuoti savo veiksmus taip, kad jų veikla būtų maksimaliai naudinga to regiono organizacijoms.
  7. Regioniniai centrai turi būti atsakingi už profsąjungos nariams perduodamą informaciją ir turėti aiškiai apibrėžtas teikiamas paslaugas profesinių sąjungų nariams ;
  8. Apibrėžti aiškias LPSK, šakinių profesinių sąjungų ir  regioninių centrų funkcijas, atsakomybę už Trišalių tarybų steigimą regionuose ;
  9. LPSK turi siekti ekonomiškai naudoti Vyriausybės lėšas skirtas socialinio dialogo vystymuisi, vengti veiklos dubliavimo, užtikrinti panaudotų lėšų skaidrumą.

 

Profesinės sąjungos pirmininkė                                   Gražina Gruzdienė