konferencija2008.jpg
2019 m. LMP VII SUVAŽIAVIMAS
Birželio 7 – 8 d. Trakų raj. vyko  VII-asis LMP suvažiavimas, kurio šūkis „Gerovės valstybė be profesinių sąjungų – misija neįmanoma”!
Suvažiavimo metu buvo buvo apžvelgti per penkerius metus nuveikti svarbiausi darbai, problemos bei aptarti ateities planai.
LMP VII suvažiavimo delegatai išrinko LMP Tarybos narius, kontrolės komisiją. LMP pirmininke tapo Gražina Gruzdienė, o pavaduotoju Raimondas Tamašauskas. Suvažiavimas taip pat priėmė naujus įstatus, veiklos kryptis, atnaujino LMP jaunimo koordinacinį komitetą, kurio pirmininku išrinktas PML profesinės sąjungos narys Paulius Padroštis.
 Antrąją suvažiavimo dieną dalyvaujant kolegoms iš IUF, Danijos, Austrijos, Prancūzijos, Suomijos įvyko diskusija „Kolektyvinės sutartys ar įstatymai. Skirtingų šalių profesinių sąjungų pamokos Lietuvai”.
 
2014 m. LMP VI SUVAŽIAVIMAS
2014 m. birželio 6-7 dienomis vyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos VI suvažiavimas. Suvažiavimo šūkis – „Profsąjunga – tai TU!” 
Suvažiavimo metu buvo išklausyta  Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkės Gražinos Gruzdienės LMP veiklos ataskaita už 2009 – 2014 m. Ataskaitoje buvo apžvelgti per penkerius metus nuveikti svarbiausi darbai, problemos, dirbtiniai bei objektyvūs trukdžiai, ateities planai, pasiūlyta vėl, kaip nepriklausomybės pradžioje, kurti profesinių sąjungų reformų grupę. Suvažiavimas patvirtino LMP veiklos bei Kontrolės komisijos ataskaitas už 2009 – 2014 m.
LMP VI suvažiavimo delegatai išrinko LMP Tarybos narius, kontrolės komisiją bei LMP pirmininkę, kuria tapo Gražina Gruzdienė, Suvažiavimas priėmė naujus įstatus, veiklos kryptis bei kitus dokumentus. Priimtas kreipimasis į Lietuvos Respubilkos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją Dėl numatomų pokyčių darbo santykių ir socialinės apsaugos srityje bei kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę Dėl LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir minimalios mėnesio algos didinimo.
Suvažiavimo diskusijose dalyvavo ir LMP VI suvažiavimo svečiai: LPSK Generalinė sekretorė Janina Matuizienė, LR Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas, Lietuvos Ryšių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Smilgienė, ir kt. Advokatas dr. Nerijus Kasilaiuskas pristatė galimus siūlymus keičiant LR Darbo kodeksą.
Antrą suvažiavimo dieną vyko diskusija „Ką galima pasiekti per ES, šalies ir įmonės socialinį dialogą?”, kurioje, be LMP narių, aktyviai dalyvavo  Tarptautinės maisto pramonės ir giminingų šakų (IUF) sekretorius Ron Oswald apsilankęs Lietuvoje pirmą kartą, Belgijos (CSC) giminingos profsąjungos pirmininkė Pia Stalparet, Yves Giets , Bram Vanacker, Anthony Faen, Suomijos SEL profsąjungos generalinis sekretorius Henri Lindholm, Didžiausias dėmesys diskusijoje buvo skirtas darbuotojų informavimui ir konsultavimui, problemoms įdarbinus darbuotojus per laikinas įdarbinimo agentūras. Buvo palyginta atskirų šalių patirtis ir įmonių patirtis ir įstatymai. Pasisakė ir LMP atstovai Europos darbo tarybose.
Suvažiavimo delegatai ir svečiai vakare visi kartu linksminosi su kaimiškos kapelos „Gryčia” muzikatais ir Juozo Adomaičio jaunimu.

2013 m. KONFERENCIJA

2013 m. briželio 21 d. Bačkonių konferencijų centre vyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos metinė – ataskaitinė konferencija. Konferencijos šūkis  „Reikia tikėti bejėgių jėga“ (V. Havel).
Metiniame pranešime LMP pirmininkė išsamiai papasakojo apie metų bėgyje nuveiktus darbus, problemas, dirbtinius bei objektyvius trukdžius. Buvo  patvirtinta kontrolės komisijos ataskaita.
Apie prielaidas, galinčias Lietuvos ekonominę ir politinę sistemą priversti dirbti jos piliečių naudai, pasisakė žurnalo „Valstybė“ leidėjas Eduardas Eigirdas. Pranešėjas kalbėjo  apie šiuo metu egzistuojančią iškreiptą politinę sistemą, poreikį keisti sistemą iš vidaus, nes Lietuvoje dar yra pakankamai  optimizmo ir kūrybingų, sąžiningų  žmonių.
LR Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas supažindino konferencijos dalyvius apie darbo ir socialinių problemų sprendimą LR Seimo darbotvarkėje.
LMP konferencijos dalyviai patvirtino LMP pirmininkės metinį pranešimą bei LMP kontrolės komisijos ataskaitą, priėmė LMP rezoliucijas dėl:
  • Vyriausybės programos socialinės dalies ir numatomos mokesčių ir sveikatos reformos ( Kreipimasis);
  • Lietuvos profesinių sąjungų veiklos reformų būtinumo (Kreipimasis).

2012 m. KONFERENCIJA
2012 m. birželio 1 d. Kėdainiuose vykusioje Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos metinėje ataskaitinėje konferencijoje „Per kolektyvines sutartis į orų darbą” delegatai priėmė kreipimąsi į LR Seimo narius, LR Vyriausybę, Darbdavių organizacijas Dėl darbuotojų teisių ir garantijų naikinimo keičiant LR Darbo kodeksą ir dėl minimalios mėnesio algos. Konferencijoje dalyvavo ir pasisakė giminingoss Belgijos profesinės sąjungos ACV/CVC prezidentė Pia Stalpaert, LR Seimo pirmininkės pavaduotoja Virginija Baltraitienė, prof. Romas Lazutka, Seimo narys Algirdas Sysas. Sveikinimą LMP nariams perskaitė ir buvę Kėdainių cukraus fabriko darbuotojai, susiburę į Veteranų klubą.

2011 m. KONFERENCIJA
2011 m. birželio 10 d. vykusioje LMP metinėje-ataskaitinėje konferencijoje „Mūsų ateitis – ori, soti, teisinga?” metu buvo pritarta rezoliucijai dėl jaunimo situacijos profesinėse sąjungose ir kreipimuisi į LR Seimo narius ir Vyriausybę dėl minimalios mėnesinės algos didinimo. Dalyviai išreiškė palaikymą UAB „Švyturys – Utenos alus”alaus gamybos padalinio darbuotojų streikui ir įgaliojo Įgaliotinių tarybą spręsti pašalpų išmokėjimo klausimą iš LMP sukaupto fondo. 

2009 m. vykusiame V – ajame Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos SUVAŽIAVIME priimtą kreipimąsi į LR valdžios institucijas ir darbdavių organizacijas galite rasti ČIA Tame pačiame suvažiavime patvirtintas Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos veiklos kryptis galite rasti ČIA

 

konferencija2008.jpg

konferencija2007.jpg