Gegužės 24-25 dienomis, Trakuose įvyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos (LMP) VIII ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas „Mes keičiame pasaulį”. Į jį susibūrė virš 50 delegatų ir svečių iš AB „MV GROUP Production“ Alitos ir Stumbro gamyklų, UAB „Mondelez Lietuva Production“, AB „Nordic sugar Kėdainiai“, UAB „Philip Morris Lietuva“, „Vičiūnų grupės” įmonių Plungėje, UAB „Rokiškio pieno gamyba“ ir UAB „Rokiškio pienas“ profesinių sąjungų.

Suvažiavime LMP pirmininku antrąkart penkerių metų kadencijai išrinktas Raimondas Tamošauskas.

Svarbiausia misija – lyderių įgalinimas tinkamai atstovauti savo nariams

„Laikysiuosi užsibrėžtos krypties, jog svarbiausia LMP misija ir toliau turi likti profesinių sąjungų lyderių įgalinimas tinkamai atstovauti savo nariams.
Džiaugiuosi, kad esame ta organizacija, kurioje net ir turėdami skirtingą nuomonę galime veikti kartu”- sakė R. Tamošauskas.

LMP pirmininkas delegatams pristatė pastarųjų penkerių metų organizacijos veiklos iššūkius ir aplinką, kurioje teko veikti maisto pramonės įmonėms.

„Šie penkeri metai buvo siurprizų blogąja prasme laikotarpis – Covid-19 pandemija, Rusijos invazija į Ukrainą ir jos sukelta ekonominė krizė, Baltarusijos sukelta migrantų krizė, kt. Ir kaskart šios krizės kirto maisto pramonės sektoriui”,- pranešimą pradėjo R. Tamošauskas.

„Problemos sektoriuje kyla dėl to, kad maisto produktų ir gėrimų gamyba yra rankiniam darbui imlios veiklos, vyrauja žemos kvalifikacijos darbuotojai, mažesni nei vidutiniai atlyginimai, mažos įmonės ir nedidelis jose dirbančių skaičius, o mažesnėse įmonėse sunkiau organizuoti darbuotojus.

Nerimą kelia ir bendras gyventojų politinis pasyvumas, ne visada teigiamas profesinių sąjungų įvaizdis, jų susiskaldymas, personalo trūkumas. Be to, darbuotojams vis dar sukelia sunkumų po 2017m. darbo kodekso reformos sumažintos profesinių sąjungų garantijos”, – esminius iššūkius vardijo R. Tamošauskas.

Valdžios atstovams – raginimas stiprinti profesinių sąjungų teises ir jų vaidmenį

Suvažiavimo delegatai, patvirtino naujos sudėties Kontrolės komisiją, jos ataskaitą, Pirminko ataskaitą, išrinko naujos sudėties LMP tarybą.

Be to, parengė ir tvirtino Suvažiavimo kreipimąsi į valdžios atstovus bei Veiklos kryptis 2024-2029 metams.

Kreipimęsi į valdžios atstovus Suvažiavimo delegatai siūlo peržiūrėti galimus papildomus finansinius šaltinius šalies gynybai stiprinti, pavyzdžiui grąžinti prieškrizinį pelno ir PVM mokesčio dydžius, dėl kurių laikinai buvo susitarta Nacionaliniame susitarime (tąkart buvo įtvirtintas laikinas bazinio pelno mokesčio sumažinimas nuo 20 iki 15 proc. ir PVM padidinimas nuo 18 iki 21 proc.).

Taip pat prašoma nutraukti dvigubą politinių partijų finansavimą iš biudžeto ir įvesti progresinį gyventojų pajamų mokestį(GPM) visoms, ne tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms, atsisakyti GPM lengvatų ilgalaikėms gyvybės draudimo ir pensijų fondų įmokoms, II pakopos pensijų draudimo skatinamąją priemoką iš valstybės biudžeto nukreipti į gynybos mokestį bei pratęsti bankų solidarumo mokesčio taikymą.

Be to, rašte pažymima, kad būtina stiprinti profesinių sąjungų teises ir vaidmenį, numatyti daugiau garantijų profesinių sąjungų atstovams užtikrinantį LR Konstitucijoje numatytą darbuotojų teisių gynimą, pavyzdžiui, LR Darbo kodekse numatyti pareigą darbdaviams atleisti įmonių nepriklausomus darbuotojų atstovus nuo darbinių pareigų vykdymo, paliekant jiems darbo užmokestį. Siūloma ir svarstyti 0,6 proc. GPM dalies pervedimo profesinėms sąjungoms galimybę, nereikalaujant gyventojo prašymo. Tokiu būdu būtų sustiprintos profesinių sąjungų galimybės ginti darbuotojų teises, ženkliai sustiprėtų socialinis dialogas privačiame sektoriuje.

VIII LMP Suvažiavimo kreipimasis buvo išsiųstas Lietuvos Respublikos Prezidentui, Ministrei Pirmininkei, Seimui bei politinėms partijoms.

Esame tie, kurie keičia pasaulį

Suvažiavimo delegatus sveikino svečiai: Prancūzijos profesinės sąjungos CFDT AGRI-AGRO generalinis sekretorius Alexandre Dubois, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė, LR Seimo nariai Algirdas Sysas, Tomas Tomilinas. Video sveikinimą delegatams atsiuntė ir Tarptautinės maisto, žemės ūkio, viešbučių, restoranų, maitinimo, tabako ir giminingų darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (IUF) generalinė sekretorė Sue Longley.

Svečių pasisakymuose atkreiptas dėmesys į svarbias profesinių sąjungų vertybes, veiklos prioritetus, netrūko gerų žodžių LMP bendruomenei, jų iniciatyvoms.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė sakė, kad visuomenės nuotaikos profesinių sąjungų atžvilgiu „šyla” – gyventojai vis labiau pasitiki profesinėmis sąjungomis, ir atrodo, kad šios organizacijos pamažu išsivaduoja iš posovietinio šleifo. „Tai pirmieji pozityvūs kūdikio žingsniai, bet juos būtina žengti toliau”, – pabrėžė I. Ruginienė.

CFDT AGRI-AGRO generalinis sekretorius Alexandre Dubois priminė susirinkusiems esminius sektoriaus profesinių sąjungų prioritetus. Jis pažymėjo, kad būtina ginti darbuotojų socialines teises ir garantijas, išlaikyti solidarumą tarp organizacijų ir bendradarbiavimą tarpusavyje, stiprinti socialinį dialogą, kovoti prieš visų darbuotojų grupių diskriminaciją. Svečias padėkojo už sklandų bendradarbiavimą tarp abiejų organizacijų.

Seimo narys Tomas Tomilinas atkreipė dėmesį, kad profesinės sąjungos neišvengiamai turi dalyvauti politikoje, o nariai turi įgyti žinių apie politinius procesus, kad atskirtų populistus.
„Profesinėms sąjungoms svarbu būti ambicingiems, kelti ambicingus tikslus, pvz., išdrįsti dažniau kalbėti apie trumpesnės darbo savaitės idėją, spręsti viršvalandžių reglamentavimo klausimus. Turime siūlyti tokius pokyčius, kad galėtume dirbti trumpiau ir gyventume geriau, sveikiau”, – pažymėjo T. Tomilinas.

Tuo metu Seimo narys Algirdas Sysas sakė, kad suvažiavimo šūkis „Mes keičiame pasaulį” yra labai geras, ir kartu veikiant jau buvo įgyvendinta nemažai svarbių pokyčių.

Delegatus sveikino ir giminingos šakos, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos, pirmininkė Dalia Jakutvičė. Ji pažymėjo, kad pasaulis labai greitai keičiasi, o maistininkai, kaip ir energetikai, susiduria su daugeliu iššūkių.
„Tad smagu, kad abi organizacijos ėmė aktyviau bendradarbiauti ir suvienijo jėgas, pavyzdžiui surengė bendrus mokymus profesinių sąjungų nariams, kurių metu dalyviai galėjo susipažinti vieni su kitais, pasidalinti savo sektoriaus specifika. Linkiu sėkmės tolesnėje veikloje”, – sakė D. Jakutavičė.

Įteiktos LMP nominacijos

Pirmosios Suvažiavimo dienos vakare surengta vakaronė, kurią vedė profesionalus renginių vedėjas Tomas Šileika. Vyko protmūšis, žaismingos užduotys, taip pat buvo paskelbtos nominacijos aktyviausiems profsąjungiečiams.

LMP Motina Terese – profsąjungiečių užtarėja tapo „Vičiūnų grupės” įmonių Plungėje profesinės sąjungos pirmininkė Vilma Kūrienė, nominacija „LMP Metų atradimas” įteikta Evaldui Ramanauskui iš UAB „Mondelez Lietuva Production“ profesinės sąjungos, „LMP Metų treneris” – Žygimantas Dubickas iš UAB „Philip Morris Lietuva“ profesinės sąjungos.

„LMP Šventosios šeimynos” nominacija buvo įteikta Petrauskų šeimai iš „Vičiūnų grupės” įmonių Plungėje profesinės sąjungos, „LMP šauktinės” nominaciją pelnė Nijolė Balevičienė iš AB „MV GROUP Production“ Alitos ir Stumbro gamyklų profesinės sąjungos, o „LMP Sveikuole” tapo Rimanta Pečkaitienė iš UAB „Mondelez Lietuva Production“ profesinės sąjungos.

Kai kurios nominacijos išties išradingos: Algimantui Leonavičiui iš AB „Nordic sugar Kėdainiai“ profesinės sąjungos įteikta „LMP Darbdavių „pipiro” nominacija, „LMP Ggeležine Ledi” tapo Jolanta Kitovič – UAB „Vilniaus duona“ profesinės sąjungos pirmininkė, o „LMP Žana d’Arc” nominuota Regina Šaltytė iš UAB „Mondelez Lietuva Production“ profesinės sąjungos.

Visi nominantai apdovanoti specialiaisiais prizais – LMP medaliais.

Renginį antrąją dieną užbaigė sociologės Ievos Dryžaitės paskaita „Tarp praeities ir ateities. Kaip proletariatą pakeitė prekariatas“ bei diskusija.

Suvažiavimo foto galerija.