Gegužės 22 d., baigėsi derybos dėl AB „Nordic sugar Kėdainiai“ kolektyvinės sutarties.
Naujoji sutartis bus pasirašyta birželio 4 d.
Anot profesinės sąjungos derybinės grupės atstovų, diskusijos su darbdavio atstovais vyko sklandžiai bei dalykiškai.
Sveikiname kolegas pasiekus sutarimą dėl papildomų garantijų darbuotojams!