Gera žinoti, kad profesinės sąjungos turi ateitį: jauni veidai ir jų aktyvi veikla šiose organizacijose griauna mitą, kad profesinė sąjunga – jau atgyvenęs reiškinys. 22 m. Deividas Petreikis, dirbantis UAB “Plungės kooperatinė prekyba”, jau spėjo įsitraukti į savo profesinės sąjungos aktyvo gretas. Jis yra ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos „Viči“ grupės įmonių Plungėje profesinės sąjungos jaunimo lyderis, Lietuvos profesinių sąjunga konfederacijos (LPSK) Jaunimo centro tarybos narys. Kviečiame skaityti pokalbį su jaunuoju kolega.

-Deividai, gal gali skaitytojams trumpai prisistatyti – papasakoti apie save, savo kelią į profesinę sąjungą?

UAB “Plungės kooperatinė prekyba” dirbu jau trejus metus. Pradžioje įsidarbinau transportuotoju, vėliau pradėjau dirbti su sudėtingesniais įrenginiais ir tapau operatoriumi, o štai visai neseniai tapau gamybos koordinatoriumi. Tai gana atsakingos pareigos: koordinatorius prižiūri, kad darbas vyktų ir įrenginiai veiktų sklandžiai, organizuoja pamainos darbą.

Kalbant apie profesinę sąjunga, į ją įstojau vos įsidarbinęs ir susitikęs su organizacijos pirmininke Vilma Kūriene. Kadangi studijuoju teisę, apie profesines sąjungas ir jų naudą jau žinojau. Taigi, abejonių nebuvo, ir jau nuo pat pradžių stengiausi įsitraukti į profesinės sąjungos veiklą.

Tiesą sakant, nesuprantu žmonių, kurie nesirenka profesinės sąjungos. Mano požiūriu, jei esi profesinės sąjungos narys, į tave žiūrima rimčiau, nes darbdavys žino, kad jei esi narys, tai turi profesinės sąjungos užnugarį ir, prireikus, bus suteikta pagalba.

-Kartais manoma, kad profesinė sąjunga jaunimui nėra patraukli. O kokia tavo patirtis?

Savo profesinėje sąjungoje matau daug galimybių, ir jau nemažai esame nuveikę. Viskas priklauso nuo noro ir kūrybiškumo bei įsitraukimo.

Štai neseniai įsteigėme jaunimo komitetą. Mintis jį įsteigti kilo po LPSK jaunimo centro susitikimo Kernavėje, 2023 m. rugpjūtį. Jau vyko renginiai, mokymai jaunimui, kuriuos organizavome padedant LPSK Jaunimo centro vadovei Alinai Tankeliun, taip pat surengėme Valentino dienos paminėjimą įmonėje, kt.

Tik pritraukti jaunimo į profesinę sąjungą nėra lengva, nes jauni žmonės mūsų įmonėje neužsibūna. O taip vyksta todėl, kad Plungė yra mažas miestelis, ir jaunimas įsidarbina dažniausiai vasaros atostogų, laisvu nuo mokslų metu. Dauguma jaunimo migruoja į didesnius miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą. Be to, ir darbas yra gana sunkus. Taip pat jauni žmonės nori greitų rezultatų ir turi mažiau pakantumo.

Jaunimas kartais atsisako narystės profesinėje sąjungoje ir karjeros sumetimais, ypač jei siekia aukštesnių pareigų. Baiminasi, kad aktyvi narystė šioje organizacijoje gali tapti nesuderinama su karjeros siekiais.

Todėl jaunų narių pritraukimas – didelis iššūkis, ir su šia problema susiduriama visose šalyse, ne tik Lietuvoje.

Visgi, rankų nenuleidžiame, nes matome, kad mūsų bendras darbas duoda rezultatų, į profesinę sąjungą ateina daugiau jaunų darbuotojų. Taip pat ketiname su pirmininke V. Kūriene rengti susitikimus fabrikuose, dalintis informacija apie profesinės sąjungos veiklą. Tiesioginiai pokalbiai, gyvi susitikimai padeda užmegzti ryšį, sudominti.

Pastebėjau, kad labiausiai susidomėjimas profesine sąjunga kyla tada, kai dalinamės informacija apie renginius, išvykas, konferencijas Lietuvoje ir kitose šalyse. Tuomet žmonės pamato, kad narytė profesinėje sąjungoje – nenuobodi, bet turininga ir praturtinanti patirtis. Todėl, manau, labai svarbu turėti tinkamus komunikacijos kanalus: Facebooko puslapį, narių grupes, kt.

-Gal galėtumei pasidalinti įspūdžiais iš savo išvykų į mokymus užsienyje, kas įsiminė labiausiai?

Turbūt daugiausiai įspūdžių liko po paskutinės išvykos į Portugaliją, Sesimbrą, 2024 m. vasario  pabaigoje, kur vyko tarptautinis profesinių sąjungų jaunimo seminaras. Juos organizavo Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacija, kartu su Europos profesinių sąjungų institutu.

Mokymų pagrindas buvo komandos formavimo įgūdžių ugdymas, taip pat dalinomės gerąja patirtimi. Su kolegomis bandėme išanalizuoti savo organizacijų stiprybes ir silpnybes bei galimas strategijas siekiant pritraukti naujų narių. Buvo labai įdomu paklausyti kolegų iš kitų šalių, kurie dirba profesinėse sąjungose ilgesnį laiką, kokius metodus jie taiko savo veikloje pritraukiant narius.

Šiuose mokymuose dar aiškiau supratau, kad geri dalykai nebūtinai gimsta greitai, per vieną naktį. Dialoge su darbdaviu nemažai galima pasiekti gražiu bendravimu, mandagumu, savo gerais komunikaciniais gebėjimais. Gali skambėti juokingai, tačiau norėdami pasiekti gerų rezultatų dar turime mokytis elementaraus bendravimo. Be to, labai svarbu aiški strategija, planavimas bei veiksmų nuoseklumas.

Beje, po šių mokymų vis dar palaikome ryšį su kai kuriais dalyviais, pavyzdžiui, iki šiol bendrauju su serbų jaunimo atstovu – jis daug padeda, noriai dalinasi patirtimi.

-Kaip vertini jaunų darbuotojų ir darbdavio dialogą savo įmonėje?

Norėčiau pažymėti, kad UAB “Plungės kooperatinė prekyba” jauni darbuotojai išties vertinami. Pastebiu, kad fabrikus stengiamasi „jauninti“ priimant jaunų darbuotojų. Mūsų įmonėje į jaunimą žiūrimą gana atlaidžiai, net ir padarius klaidų. Tiesa, pradžioje, kai pradėjau dirbti, buvo tam tikrų sunkumų, nesutarimų, bet keičiantis vadovybei keičiasi į gera ir bendravimo stilius.

Taip pat ateina vis daugiau jaunų vadovų: turime jauną personalo vadovę, jaunus cechų vadovus. Gal dėl to mums pavyksta rasti bendrą kalbą ir kompromisinius sprendimus.

-Kur išsiugdei veiklumo ir lyderystės savybių? Juk jos ne kiekvienam duotos.

Manau, kad labai daug davė veikla Lietuvos skautijos organizacijoje. Joje esu nuo aštuonerių metų. Mane žavi šios organizacijos šūkis „Dievui, Tėvynei ir artimui“.  Taip pat traukia gamta – gal dėl to, kad gimiau ir augau kaime.

Tiesa, šiuo metu dėl studijų tenka atidėti aktyvesnę veiklą skautijoje. Visgi, pagal galimybes prisidedu prie skautų vaikų vasaros stovyklų organizavimo.

Beje, kviečiu atvykti į šias stovyklas – nesvarbu, kiek jums metų, skautų vasaros stovykloje atrasite bendraminčių ir daug įdomios veiklos.

Dabar studijuoju teisę, ir mokslai atima nemažai laisvo laiko. Tačiau kai baigsiu studijas, tikrai ketinu tęsti veiklą skautijoje.

-Ką dar norėtumei pridurti skaitytojams?

Labai norėčiau paraginti visus stoti į profesines sąjungas, nes tai pats didžiausias sėkmės garantas dirbantiesiems. Taip pat profesinė sąjunga suteikia saugumo.

O jeigu baiminamasi, kad narystė profesinėje sąjungoje trukdys karjerai, ar kad sulauksite neigiamos darbdavio reakcijos, tai verta atsiminti, jog kuo mūsų daugiau, tuo didesnė jėga būsime, ir tikrai nebus ko baimintis.

Be to, profesinė sąjunga gali suteikti sparnus, jei tik leisime – būdami joje galime apkeliauti pasaulį, išmokti naujų įgūdžių, rasti bendraminčių ir draugų. Tad kviečiu jungtis!

-Dėkojame už pokalbį, sėkmės!