Darbo sutartis svarbi ne tik dėl to, kad joje darbuotojas ir darbdavys sulygsta dėl darbo funkcijų ir už tai mokamo atlyginimo, bet ir dėl to, kad šia sutartimi formalizuojami darbo santykiai. Tai ne tik suteikia saugumo darbuotojui, bet ir reikalinga kilus darbo ginčams, kai tenka pripažinti darbo santykių buvimo faktą bei priteisti darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas.

Darbuotojas neturėtų pradėti dirbti tol, kol neturi pasirašytos darbo sutarties, o darbuotojui pasirašius darbo sutartį ir darbdaviui pranešus „Sodrai“ apie darbuotojo įdarbinimą, darbuotojas gali pradėti dirbti tik kitą darbo dieną.

Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti. Darbdavys leidžia darbuotojui pradėti dirbti tik tada, kai pasirašytinai supažindina darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarką darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais.

Pareiga tinkamai įforminti darbo sutartį tenka darbdaviui, taigi, jam tenka ir atsakomybė neįvykdžius pareigos tinkamai įforminti darbo santykius reguliuojančių susitarimų arba prieštaringai tvarkant su darbo teisiniais santykiais susijusius dokumentus.