Kovo 27 d. nuotolinėmis ryšio priemonėmis įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) tarybos posėdis.

Jis prasidėjo diskusija dėl gynybos mokesčio. Tarybos nariai liko prie ankstesnės pozicijos, jog gynybos mokesčio didinimas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) didinimo sąskaita būtų didelė klaida, nes tai turėtų įtakos visoms gyventojų grupėms dėl prekių ir paslaugų brangimo.

Be to, pabrėžta būtinybė, kad surenkamas gynybos mokestis būtų administruojamas skaidriai ir iškomunikuojant visuomenei apie jo panaudojimo tikslus. Taip pat kalbėta ir apie tai, jog galutinį sprendimą dėl gynybos mokesčio turi priimti politikai, o profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos išreiškia su nariais suderintas pozicijas.

Posėdyje aptarti ir siūlomi LR profesinių sąjungų įstatymo pokyčiai, kurie, profesinių sąjungų nuomone, apribotų jų veiklos laisvę, Gegužės 1 d. minimos Tarptautinės darbo dienos paminėjimo planai.

Taip pat įvyko susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo viceministru Vytautu Šilinsku, kurio metu diskutuojama apie socialinio dialogo stiprinimą, aukštesnio lygmens kolektyvinius susitarimus, darbuotojų atstovavimą, įstaigų ir įmonių vadybos kultūrą, migracijos politiką bei problemas.

Vėliau pateikta Kontrolės komisijos ataskaita. Ją pristatė šios komisijos pirmininkas, UAB „Philip Morris Lietuva” profesinės sąjungos pirmininkas Žydrūnas Mineikis.

Taip pat patvirtinti Konfederacijos bei LPSK jaunimo centro 2023 metų sąmatos vykdymas ir 2024 metų sąmatos planai, aptarti narystės klausimai.