Kovo 18 d. vykusiame Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos posėdyje svarstyta nemažai aktualių klausimų.

Pirmiausia buvo aptartas įvykęs susitikimas su premjere Ingrida Šimonyte dėl papildomo tvaraus gynybos finansavimo, kuriame dalyvavo ir LPSK atstovai. Tiesa, opozijos partijų atstovai į susitikimą neatvyko.

Susitikime pasiūlyti keturi galimi lėšų šaltiniai. Planuojama, kad jie leistų finansavimą gynybai padidinti iki 3% bendrojo vidaus produkto (BVP) vietoje dabartinių 2,5%.

Pirmuoju atveju siūloma svarstyti gyventojų pajamų mokesčio keitimą, kitaip tariant, diskutuoti dėl individualios veiklos įvairių lengvatų ir progresinio pajamų mokesčio tarifo. Antru atveju siūloma pasitelkti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) didinimą, trečiu – pelno mokestį ir ketvirtu – naštos pasidalinimą su savivalda. Papildomai svarstytinos mokestinės pajamos bei mokesčių lengvatos, ar skolinimasis.

Susitikime Vyriausybėje paprašyta, kad pasiūlymus pirmiausia įvertintų Trišalė taryba, nevyriausybininkai. Šio vertinimo bus laukiama maždaug porą savaičių ir tuomet, jeigu bus koks nors bazinis pasiūlymas, jį svarstys politikai.

Profesinių sąjungų nuomone, papildomos lėšos gynybai galėtų būti surinktos padidinus pelno mokesčio tarifą, taip pat tam skyrus iš valstybės biudžeto pensijų kaupimui ir investiciniam gyvybės draudimui skiriamas lėšas.

Tuo metu pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo didinimui profesinės sąjungos nepritaria.

Taip pat LPSK valdybos posėdyje pirmininkė I. Ruginienė informavo, kad Seime jau buvo svarstytas po pateikimo Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo profesinės sąjungos būtų įpareigotos kasmet rengti ir visuotiniam narių susirinkimui teikti ataskaitas apie jų veiklą, finansus.

Nerimą kelia tai, jog pasiūlymo teikėjai nekalba apie skirtingus profesinių sąjungų lygius, vadinasi patvirtinus tokį pakeitimą papildoma administracinė našta tektų ne tik nacionaliniams profesinių sąjungų centrams, bet ir pirminėms, net ir pačioms mažiausioms organizacijoms. Pateikimo stadijoje už profesinių sąjungų pataisas balsavo 42 parlamentarai, 12 buvo prieš, 23 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstomi Seime birželio 11 d., dėl jų dar išvadas teiks Trišalė Taryba bei Vyriausybė.

Visgi, Valdybos narių požiūriu, profesinės sąjungos jau ir dabar privalo veikti skaidriai, yra atskaitingos už savo veiklą valstybės institucijoms, tad Seimo nario Viliaus Semeškos pasiūlymas keisti Profesinių sąjungų įstatymą taptų „apynasriu” profesinėms sąjungoms ir papildoma našta.

Seimo Teisės departamentas dar iki balsavimo Seime teigė, jog minėtas pasiūlymas galimai prieštarauja Lietuvos ratifikuotai Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijai Nr. 87 „Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo“ bei Lietuvos Konstitucijai.

I. Ruginienė valdybos posėdyje pažymėjo, kad jau yra susisiekta su TDO atstovais, jiems yra paaiškinta situacija dėl siūlomų Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimų. Su TDO ir toliau bus ieškoma galimų sprendimų šiuo klausimu.

Valdybos nariai nutarė prie klausimų dėl gynybos mokesčio bei Profesinių sąjungų įstatymo keitimo grįžti ateinantį pirmadienį, kovo 25 dieną.

Valdybos posėdyje taip pat buvo apibendrinti LPSK Streikų reglamentavimo darbo grupės pasiūlymai, kurie padėtų suformuoti lankstesnę streikų reglamentavimo tvarką. Norima, kad streiko procedūros taptų trumpesnės, kad teisė streikuoti atsirastų ne tik esant kolektyviniam ginčui, bet ir dėl interesų. Siekiama taip pat daugiau apsaugos streikuojantiems darbuotojams bei didesnės atsakomybės darbdaviams, trukdantiems streiko procesui.

Šis darbo grupės parengtas pasiūlymų paketas dėl streikų reglamentavimo dabar bus derinamas su kitų profesinių sąjungų centrų pozicija.

LPSK pirmininkė informavo, kad Trišalėje Taryboje buvo pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SOCMIN) siūlymų paketas dėl Darbo kodekso (DK) pakeitimų. Ministerijos pateiktame pakete integruojamos ir su ES direktyva dėl deramo minimalaus darbo užmokesčio susijusios nuostatos. Pasiūlymų gana daug, tad jie dar bus svarstomi darbo santykių komisijoje prie SOCMIN. Tačiau šiuo atveju buvo svarbu rasti valdybos narių bendrą požiūrį į siūlomus pakeitimus.

Šiandienos valdybos posėdyje svarstyti ir kiti einamieji klausimai.

 

Šaltinis: pramprof.lt.