Darbdavys gali sumažinti darbuotojui atlyginimą, tačiau negali to padaryti be jo rašytinio sutikimo.
Taip pat be darbuotojo rašytinio sutikimo negalima trumpinti jo darbo laiko normos, nes tokiu būdu taip pat būtų mažinimas darbo užmokestis.
Darbuotojo atsisakymas dirbti už sumažintą darbo užmokestį negali būti laikomas teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartį.
Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti už sumažintą darbo užmokestį turi būti išreikštas per darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos.
Jei darbdavys nusprendžia premijos neskirti, tai nėra laikoma darbo užmokesčio mažinimu, todėl darbuotojo sutikimas nėra reikalingas.
SVARBU:
  • Žinotina, kad prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros su darbuotojų atstovais (profesine sąjunga) Darbo kodekso nustatyta tvarka.
  • Daugiau apsaugos ir papildomų garantijų darbuotojams, įskaitant darbo užmokesčio didinimo galimybes, numatoma kolektyvinėse sutartyse, dėl kurių teisę derėtis turi tik profesinė sąjunga (kiti darbuotojų atstovai tokių galių neturi).
  • Atminkite – bet kokiu atveju turite teisę kreiptis į profesinę sąjungą ir pasitarti dėl tolesnių savo veiksmų. Jei turite abejonių ar klausimų, neskubėkite priimti sprendimų nepasitarę su profesinės sąjungos atstovais.