Vasario 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko LR Trišalės Tarybos (TT) posėdis.

Jame buvo Ekonimikos ir inovacijų ministerijos (EINMIN) atstovai apžvelgė situaciją apdirbamojoje pramonėje bei pristatė skubias pagalbos priemones sunkumus patiriančioms tam tikrų sektorių įmonėms.
Pažymėta, kad iš esmės apdirbamoji pramonė Lietuvoje konkurencinga ir savo apimtimis dvigubai lenkia ES vidurkį.

Tiesa, nepaisant ekonominių svyravimų, gamyba išaugo medienos, baldų ir chemijos pramonėje.
Tuo metu, gėrimų, farmacijos ir metalo sektoriai „traukiasi”.

Nors diskusijoje dėl pramonės lėtėjimo tam tikruose sektoriuose pasigirdo verslo atstovų priekaištų dėl didėjančių darbo kaštų (darbo užmokesčio augimo) bei elektros kainos, visgi, profesinių sąjungų nuomone, dabartinėje situacijoje esamų finansinių pagalbos priemonių įmonėms pakanka, tik reikia jas tinkamai ir laiku išnaudoti.

Tuo metu, Socialinės apsaugos ir darbo ministro Vytauto Šilinsko nuomone, Lietuvai vertėtų pasekti Prancūzijos pavyzdžiu ir siekti konkurencingumo per socialinės atsakomybės bei žmogaus teisių užtikrinimą visose įmonių tiekimo grandinėse, taip užtikrinant konkurencinį pranašumą su Azijos šalimis, kur darbuotojų ir žmogaus teisės lieka kone paskutinėje vietoje.

Taip pat šiandieniniame posėdyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SOCMIN) atstovai pristatė siūlymus Darbo kodekso pakeitimams.
Paketas labiausiai siejamas su ES direktyvos dėl deramo minimalaus darbo užmokesčio įgyvendinimu nacionalinėje teisėje pritaikant Darbo kodekso nuostatas.

Vienas MMA direktyvos tikslų yra paskatinti socialinį dialogą ir kolektyvines derybas, todėl siūloma pakeisti nuostatas dėl reikalavimų organizacijoms, pretenduojančioms į Trišalę Tarybą, dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kolektyvinio ginčo sprendimo.
Anot SOCMIN atstovų, reikėtų aiškiau apibrėžti kriterijus, kas laikoma nacionaliniu lygiu veikiančia darbdavių organizacija: profesinės sąjungos kriterijus turi, o darbdavių organizacijoms jie nenumatyti.
Todėl Trišalės Tarybos nariais būtų tie, kurie turi teisę derėtis dėl kolektyvinių sutarčių.

Pasak SOCMIN atstovų, tokiu būdu norima paskatinti kolektyvinių sutarčių apimtį, ypač privačiame sektoriuje.

Pakeitimų projekte siūloma keisti ir kitas nuostatas, susijusias su tiesiogine vadovo atsakomybe už smurtą ir priekabiavimą, viršvalandinio darbo reglamentavimu bei apmokėjimu, pasyviu budėjimu, kt.

Nuspręsta, kad dėl šio SOCMIN siūlymų paketo toliau bus diskutuojama darbo santykių komisijoje prie SOCMIN.

Kitas svarbus klausimas, svarstytas šiandienos TT posėdyje – minimalios mėnesinės algos (MMA) formulės peržiūra ir galimi pakeitimai.
SOCMIN nuomone, nors pagal ES direktyvą dėl deramo minimalaus darbo užmokesčio dabartinės MMA formulės keisti nebūtina, visgi vertėtų su socialiniais partneriais apsvarsyti keletą svarbių rodiklių, kaip vidutinis darbo užmokestis, skurdo rizikos riba, atlyginimų mediana, kt.
SOCMIN atstovai atkreipė dėmesį į Europos Komisijos rekomendacijas nustatant MMA darbo našumo rodiklį įtraukti tik tuo atveju, jei jis ne mažina, bet didina darbuotojams mokamą MMA. Taip pat svarbu laikytis teisingumo principų ir siekti, kad MMA užtikrintų minimalias pragyvenimo sąlygas.

O štai EINMIN atstovai siūlė sekti Estijos pavyzdžiu ir į MMA formulę įtraukti darbo našumo kriterijų. Tuo metu, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės Ingos Ruginienės nuomone, dabartinės MMA formulės keisti nereikia, ir ji atitinka ES direktyvos nuostatas.

Posėdyje diskutuota dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybų steigimo ir veikimo, užimtumo įstatymo administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektų.

Primename, kad Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkas Raimondas Tamošauskas yra Trišalės Tarybos pakaitinis narys, atstovaujantis darbuotojams.