Gruodžio 5 d. nuotolinėmis ryšio priemonėmis vyko neeilinis LR Trišalės Tarybos posėdis.
Jame pirmuoju klausimu buvo svarstomas Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimo projektas, kurį teikia vyriausybė. Šiame projekte siūloma griežtinti darbdavių atsakomybę dėl pakartotinai padaryto darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimo, dėl kurio galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių. Projekte numatytos didesnės baudos darbdaviams už tokio pobūdžio pažeidimus.
Visgi, posėdyje darbuotojų ir darbdavių atstovų nuomonės išsiskyrė – profesinių sąjungų atstovai vieningai pritarė vyriausybės siūlomiems pakeitimams, o darbdavių atstovai siūlo savo korekcijas projekte, kurios sušvelnintų jų atsakomybę esant pažeidimams.
Posėdyje nutarta, kad Trišalė Taryba šias dvi socialinių partnerių pozicijas teiks vyriausybei, o ši savo ruožtu perduos svarstyti projektą Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui bei Seimo nariams.
Taip pat diskutuota ir dėl Užimtumo įstatymo bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimų.
Primename, kad Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkas Raimondas Tamošauskas yra pakaitinis Trišalės Tarybos narys.