Lapkričio 22 dieną Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) mini savo veiklos 34 metų sukaktį.

1989 metais būrelis idėjos ir stipraus tikėjimo vedamų bendraminčių įkūrė laikinąjį maistininkų  profesinės sąjungos koordinacinį komitetą.

Tuomet organizacija buvo kuriama nuo nulio, o štai dabar jau vienija per 1500 maisto pramonės darbuotojų.

Atstovavome maisto pramonės bendrovių darbuotojams ir padėjome spręsti jų klausimus įmonių, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu. Užauginome sparnus ne vienam profesinių sąjungų lyderiui bei darbo teisės specialistui.

Su džiaugsmu stebiu atgimstantį jaunų narių ir moterų entuziazmą, aktyvų narių dalyvavimą įvairioje LMP veikloje.

Sveikinu visą LMP bendruomenę su gimtadieniu ir kviečiu augti bei įveikti iššūkius kartu!

Dėkoju kiekvienam nariui, LMP tarybai ir visiems bendraminčiams už nuoširdų darbą ginant darbuotojų teises.

 

Nuoširdžiai

LMP pirmininkas Raimondas Tamošauskas