Lapkričio 10 d. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) valdymo organas balsų dauguma (darbdaviams balsvus prieš) priėmė rezoliuciją dėl TDO Konvencijos Nr. 87, reglamentuojančios teisę streikuoti, išaiškinimo pateikimo Tarptautiniam Teisingumo Teismui.

Šią rezoliuciją inicijavo darbuotojų grupė ir 36 šalių vyriausybės. Joje teigiama, kad kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą paskatino nuolatiniai nesutarimai dėl 1948 m. konvencijos dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas apsaugos (Nr. 87) teisės streikuoti aiškinimo, t.y., ar darbuotojų ir jų organizacijų teisė streikuoti yra saugoma pagal šią konvenciją. Nepaisant užsitęsusių bandymų, per trišalį dialogą susitarimas nebuvo pasiektas.

Rezoliucijos rengėjai išreiškia viltį, kad ne tik TDO valstybių narių vyriausybės, bet ir tarptautinės darbdavių ir darbuotojų organizacijos, turinčios bendrą TDO konsultacinį statusą, bus pakviestos dalyvauti tiesiogiai ir lygiomis teisėmis rašytiniame bei žodiniame teismo procese.

Be to, prašoma Teismo apsvarstyti galimus veiksmus paspartinti procedūrą, t.y., kad į TDO valdymo organo prašymą būtų atsakyta skubos tvarka.

Manoma, kad šis Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimas taps svarbiu precedentu, nubrėšiančiu streikų reglamentavimo kryptį ir Europos regiono valstybėse.

Primename, kad Švyturio streiko metu Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga kreipėsi TDO Asociacijų laisvės komitetą dėl streiko apribojimų Lietuvoje.
Tąkart buvo gautas komiteto paraginimas keisti Darbo kodekse nustatytą streiko organizavimo tvarkos reglamentavimą.

 

Parengta pagal pramprof.lt