Kaip nurodo Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, darbdavys privalo mokėti darbuotojams tokį patį darbo užmokestį už tokį patį ar vienodos vertės darbą jų nediskriminuodamas dėl lyties, negalios, amžiaus ar kito tapatybės bruožo. Diskriminavimas negali būti pateisinamas tuo, kad darbuotojas pats sutiko dirbti už mažesnį atlyginimą.

Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų.

Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų negu kitas palyginamasis darbas. (Darbo kodekso 140 straipsnio 5 dalis)

Pažymėtina, kad darbo apmokėjimo sistema turi būti parengta taip, kad ją taikant būtų išvengta bet kokio diskriminavimo lyties ir kitais pagrindais.

Beje, kaip rodo naujausi SODROS duomenys, dabar vidutiniškai vyrai uždirba 13,6 proc. daugiau nei moterys.

Didžiausias vyrų ir moterų vidutinių darbo pajamų atotrūkis – 16,4 proc. – yra matomas 30–39 metų grupėje. Šio amžiaus moterys vidutiniškai uždirba 1 949 eurus prieš mokesčius, vyrai – 2 268 eurus.

Visą gyvenimą uždirbamas mažesnis nei vyrų atlyginimas lemia ir mažesnę moterų senatvės pensiją. 2022 m.moterų senatvės pensija buvo mažesnė nei vyrų 19 proc. arba 92 eurais.